blog

Is servicegraad wel juiste KPI voor spare parts planning?

Supply chain

Ik hoor op spare parts planningsafdelingen in de wandelgangen vaak de kreet ‘servicegraad’ of ‘voorraadbeschikbaarheid’ om aan te geven hoe de logistieke afdeling presteert. Maar is servicegraad wel een goede KPI om de prestaties van een spare parts planningsafdeling te meten? Ik pleit voor Mean Logistics Delay Time!

Is servicegraad wel juiste KPI voor spare parts planning?

Bedrijven die ‘servicegraad’ en ‘voorraadbeschikbaarheid’ gebruiken als KPI onderhouden vaak kapitaalintensieve systemen zoals schepen, treinen en vliegtuigen. Naast deze begrippen wordt ook ‘leverbetrouwbaarheid’ vaak gebruikt. Leverbetrouwbaarheid is hierbij het percentage aanvragen dat ‘de klant’, bijvoorbeeld de werkplaats, op tijd ontvangt. Voorraadbeschikbaarheid en servicegraad is het percentage aanvragen naar onderdelen dat het magazijn direct uit voorraad kan afleveren. Ik vraag me af waarom het veelal over deze KPI’s gaat. Uiteindelijk draait het in deze omgevingen immers om de uptime van de assets, toch?

Meten van logistieke prestaties

Het management van de logistieke afdeling stelt (wellicht) richtlijnen op waarmee de (tactisch) planners voorraadparameters bepalen (met name bestelniveau, veiligheidsvoorraad en ordergrootte). Vervolgens monitort het management de servicegraad om te borgen dat de afdeling naar de tevredenheid van het management werkt. Echter, zijn deze KPI’s wel de juiste om de tevredenheid van de klant te meten? Ik kan mij wel situaties voorstellen waarin een klant het niet erg vindt een paar dagen te wachten op zijn onderdelen. Maar wat als dit weken of zelfs maanden gaat duren?

Mean Logistics Delay Time

Ik pleit voor het meten en sturen op de Mean Logistics Delay Time (MLDT). Deze KPI meet beter of de logistieke afdeling haar klanten goed bedient. MLDT combineert namelijk leverbetrouwbaarheid, met wachttijd op onderdelen indien deze niet op tijd konden worden geleverd.

 

MLDT: niet veel kosten, kan veel opleveren

Dit wachttijd aspect is gemakkelijk toe te voegen aan al bestaande KPI metingen. Een analist kan vrij gemakkelijk een uitdraai van openstaande/afgedane aanvragen maken uit het ERP systeem om de  wachttijd voor onderdelen te bepalen. Logistiek planners kunnen hierbij gericht de langst openstaande aanvragen aanpakken om de wachttijd op onderdelen zoveel mogelijk te verkorten.

Deze activiteit kan tevens waardevolle informatie naar boven halen over de werking van de logistieke keten. Waar gaat het mis in het proces en waar ontstaat de vertraging: ligt het aan de voorraadparameters, aan de leverancier of het inname-, keur- of uitleverproces van het magazijn? Output van de analyses van de logistiek planners kunnen input vormen voor verbetering van de keten.

Het meten en sturen op MLDT leidt mijns inziens uiteindelijk tot een tevredener klant tegen relatief weinig extra inspanning. Waarom wachten met deze kleine stap om de klanttevredenheid te verhogen?

Wat vind u. Is servicegraad de juiste KPI voor spare parts planning? Praat mee op Logistiek Link

Reageer op dit artikel