blog

Hoe vrijblijvend is ERP-gebruik in uw bedrijf?

Supply chain

Bij menig onderneming lijkt het al dan niet gebruiken van het aanwezige ERP-systeem een vrije keuze voor elke individuele medewerker. Maar dat staat natuurlijk volstrekt haaks op de intentie achter elk ERP-systeem – te weten het integraal gebruiken van bedrijfsinformatie. Hoe zit dat eigenlijk binnen uw onderneming?

Hoe vrijblijvend is ERP-gebruik in uw bedrijf?

Onlangs zat ik aan tafel bij de directie van een middelgrote onderneming voor de ondersteuning rond de selectie en implementatie van een nieuw ERP-systeem. Ik informeerde naar de status van het bestaande ERP-systeem en de motivatie voor vervanging. De IT-manager legde uit dat het systeem gedateerd was, de beschikbaarheid van kennis onder zware druk stond en de matching tussen de huidige bedrijfsprocessen en de ooit gekozen inrichting hopeloos verouderd was. Het meest opmerkelijke feit zat echter in z’n laatste statement verborgen: “Onze serviceafdeling, veertig procent van het aantal medewerkers, maakt geen enkel gebruik van het systeem.”

 

Ik keek de algemeen directeur aan. Die knikte kort om deze beschrijving te bevestigen en wilde een start maken met een uitleg over de vervolgstappen. Op dat moment viel ik hem in de rede. “Het valt mij op dat u hier zo rustig onder blijft.” Niet begrijpend keek hij me aan. “U heeft in de aanschaf en implementatie van dit systeem een klein vermogen geïnvesteerd”, legde ik hem uit. “Met de bedoeling om onder meer met één versie van de waarheid te kunnen werken, snel en accuraat op nieuwe kansen te kunnen inspringen en er voor te zorgen dat de ene hand in uw onderneming weet wat de andere doet. En nu vertelt u mij met droge ogen dat een substantieel deel van uw mensen dat systeem domweg niet gebruikt. Waarmee de beoogde doelstellingen van het systeem bij het huisvuil kunnen! En welke garantie is er dat dat met een nieuw systeem is opgelost?”

 

Vrije keuze medewerkers

Hoe vrijblijvend is het gebruik van het ERP-systeem eigenlijk in uw onderneming? Is dat een vrije keuze voor elke individuele medewerker? Wordt dat op afdelingsniveau besloten? Of is het bij uw bedrijf vanzelfsprekend dat deze centrale faciliteiten worden gebruikt? En wat zijn de consequenties als iemand dit onverhoopt nalaat? Wordt die persoon met pek en veren door het kantoor gedragen? Of laat u het er als management gewoon bij zitten? Wellicht met de hoop dat het vroeger of later wel weer bijtrekt?

 

Kortom, ik ben benieuwd hoe vrijblijvend het gebruik van het ERP-systeem bij u is. Mag ik van u horen?

Reageer op dit artikel