blog

Doe mee met het groot ERP-spel

Supply chain

Speel ERP’ is een online, realtime bedrijfsspel waarin teams strijden om hun markaandeel en winstgevendheid te vergroten. Rob Kwikkers zet hier de onderdelen van het spel uiteen.

Doe mee met het groot ERP-spel

In het ERP-spel zijn verschillende werelden (markten) waarin een aantal teams concurreren. Door goed gecoördineerd optreden in hun markt maximaliseren zij de kern-prestatie-indicatoren service en winst (opbrengsten min kosten). Goede service zorgt ervoor dat er meer klanten komen die meer (of winstgevender) dingen kopen; hoge opbrengsten en (vooral) lage kosten zorgen ervoor dat het bedrijf winst maakt, het levensbloed van elk bedrijf. In dit spel heeft het bedrijf maar één leven en hebben gebeurtenissen en beslissingen in het verleden wel degelijk invloed op het heden en de toekomst.

Intensieve samenwerking van competente mensen

Om het spel te spelen is intensieve samenwerking van competente mensen in een team noodzakelijk. Ieder teamlid kiest zijn eigen rol en focus want alle details op alle gebieden overzien is in de meeste gevallen wat veel gevraagd. Echter, de taakverdeling is duidelijk, niets wordt dubbel gedaan en niets wordt vergeten. Optimalisatie wordt door alle deelnemers nagestreefd; de teamleden bespreken geïnteresseerd de samenhang der dingen en de invloeden die ze op de prestaties van het gehele bedrijf hebben. Alle neuzen staan dezelfde kant uit.


Eigen structuurgegevens

Om een goede werking van het spel te krijgen zorgt ieder teamlid er initieel (en gedurende het dynamische spel) voor dat zijn eigen structuurgegevens (processen, stuklijsten, bestelgroottes, doorlooptijden) correct zijn en blijven. Gedurende het spel geldt deze zorgvuldigheid evenzeer voor de dynamische gegevens als klantorders, voorraadposities, etc. Want als er iets niet klopt heeft niet alleen het teamlid zelf er last van en kunnen ook anderen hun spel minder goed spelen. Fouten (en zelfs twijfel aan de correctheid) leiden tot improvisatie, onduidelijkheid, chaos en verminderde resultaten op alle KPI’s.

De spelers verkrijgen alle voor hun taakuitvoering en beslissingen noodzakelijke informatie uit ‘de spelwereld’ via computerschermen (online, realtime) aangeleverd. Spelers geven hun beslissingen aan de spelwereld door via weer andere computerschermen. Spelers blijven altijd alert op de noodzaak om structuur- en operationele gegevens zo nodig te corrigeren (of de noodzaak daartoe aan daarvoor verantwoordelijke spelers door te geven).

Twaald rondes
Het spel wordt gespeeld in twaalf achtereenvolgende rondes van elk een maand. Aan het eind van elke maand wordt een tussenstand voor het eigen team door ‘de spelwereld’ gepresenteerd, aan het einde van een twaalfmaandse periode wordt een tussenresultaat opgemaakt dat ter beschikking is aan alle in een spelwereld onderling concurrerende teams.

Deelname aan dit spel is zeker niet vrijblijvend. Teamleden geven elk een commitment om de aan hen toevertrouwde taken zorgvuldig en tijdig uit te voeren, waarbij onderhoud van de structuur­gegevens zeker niet achterstallig mag raken. Het spelen van het spel vergt dus de volledige aandacht van elk teamlid.

 

Deelname aan het spel is zeer bevredigend. Samen in één team werken aan een groter doel voelt goed. De onderlinge waardering voor het vakmanschap en de inzet van alle teamleden voelt als een warm bad. Voor velen vormt het spel een zingeving in het leven.

Doe mee, speel ook het groot ERP-spel. Of speelt u het al dagelijks?

 

Het onderwerp van deze blog is één van de onderwerpen die aan bod komen op 30 oktober tijdens de Tabletop expositie & Congres: “Interne Logistiek 2012, dé ERP-PDM dag voor de maakindustrie”, www.internelogistiekdag.nl

Reageer op dit artikel