blog

Cursus Logistiek Management kan overheid redden

Supply chain

Cursus Logistiek Management kan overheid redden
cursus logistiek management

Het kabinet heeft haar plannen voor de verschillende topsectoren, waaronder Logistiek, bekend gemaakt. Daarin is veel aandacht voor het terugdringen van bureaucratie en vereenvoudiging van regelgeving. De historie leert dat dit in de praktijk vaak lastig te realiseren is. Logistieke kennis kan wellicht een handje helpen.

 

In Nederland is het bon-ton om over de overheid te klagen. Favoriete thema’s zijn de bureaucratie, een overmaat aan ondoorzichtige en elkaar tegenspreken regels en de exorbitante kosten daarvan. Geen wonder dat verschillende ‘topsectoren’, waaronder Logistiek, adviseerden om de regeldruk te verminderen.

 

Met de beleidsbrief ‘Terug naar de top’ geeft minister Verhagen nadrukkelijke gehoor aan deze oproep. Goede intenties genoeg, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Als we de bureaucratie fundamenteel willen aanpakken is het van belang om eerst te analyseren hoe regeldruk eigenlijk tot stand komt.

 

Hieronder drie hoofdoorzaken en hun remedie.

 

1. Pech moet weg

Na elk incident van enige omvang (zoals recentelijk Chemie-Pack) gebeuren er twee dingen. Onmiddellijk start er een onverbiddelijke ‘blame game’; alles en iedereen wordt onder een vergrootglas gelegd om te achterhalen wie zijn werk niet goed heeft gedaan. Dit wordt gevolgd door een stroom aan nieuwe regels om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Overheden leiden dikwijls aan het ‘pech moet weg syndroom’: onder druk van de publieke opinie is falen niet meer toegestaan en wordt de maatschappij opgezadeld met nog meer regels. Dat de bijkomende controlkosten (die ten laste van de bedrijven komen) de gereduceerde faalkosten ruimschoots overschrijden wordt daarbij voor lief genomen.

 

 

 

Natuurlijk moeten we leren van onze fouten, maar zoals het logistiek concept ‘kosten van kwaliteit’ (zie figuur) laat zien, geldt ook hier dat overdaad schaadt. De overheid zou dit instrument kunnen inzetten om meer evenwicht te vinden.

 

2. Ongelijke monniken ongelijke kappen

Voor de wet zijn alle mensen gelijk. Een mooi uitgangspunt. Maar in de praktijk is het zo dat veel mensen en veel bedrijven in verschillende situaties zitten. Een combinatie van lobbies vanuit belangenverenigingen, schrijnende gevallen opgevoerd in de media en politieke compromissen leidt tot allerlei aanpassingen, uitzonderingen en speciale gevallen. Met als resultaat een wirwar aan regelingen. Binnen de Logistiek weten we dat het bieden van te veel variëteit leidt tot complexiteit en daarmee hoge kosten en lage kwaliteit. Logistici verstaan de kunst om een goede balans te vinden tussen eenvoud en maatwerk. Hier kan de overheid nog iets van opsteken.

 

3. Verkokering

De verschillende lagen van de overheid (gemeente, provincie, rijk, Europa) werken niet zelden langs elkaar heen. Op rijksniveau blijkt steeds weer dat verschillende ministeries slechts moeizaam met elkaar communiceren. Ieder doet -uiteraard met de beste bedoelingen- toch vooral zijn eigen ding. Met als gevolg dat organisaties te maken hebben met verschillende regels uit verschillende overheidsinstanties. Regels die in het beste geval niet op elkaar aansluiten en in het slechtste geval elkaar tegenspreken. Als de overheid niet zichzelf maar de organisaties centraal zou stellen en de lessen van Ontschotten en Supply Chain Management zou toepassen, kunnen de regels aanzienlijk opgeschoond worden.

 

Cursus Logistiek Management

De minister heeft de logistieke sector opgeroepen om mee te denken over minder en eenvoudiger regels. Gaan we doen. Maar misschien is het beste advies wel om onze vrienden van de overheid een cursus Logistiek Management aan te bieden.

Reageer op dit artikel