blog

Een revolutie: twintig jaar supply chain management

Supply chain

De moderne supply chain is het resultaat van een revolutie in de manier waarop we naar de consument kijken en we ons organiseren om aan de vraag te kunnen voldoen. Als leverancier van supply chain optimalisatie-oplossingen heeft Manhattan Associates in 20 jaar een lange weg afgelegd en de logistieke wereld ingrijpend zien veranderen. Een terugblik van Pieter van den Broecke, managing director Centraal-Europa Manhattan Associates.

De reis die supply chain management in de afgelopen 20 jaar heeft afgelegd, is in verschillende opzichten opzienbarend. Supply chain management heeft een grote impact op de manier waarop corporate organisaties zaken doen, contact hebben met leveranciers en klanten en het hele proces van orderverwerking – van order tot winkelschap. Supply chain management heeft een diepgaande invloed gehad op het vermogen van organisaties om te concurreren en winst te genereren. Maar de manier waarop het onze levens direct heeft beïnvloed, van de verwachtingen over klantenservice en laaggeprijsde kwaliteitsgoederen tot aan directe verkrijgbaarheid, is wellicht het meest opzienbarende aspect.

 

Vandaag de dag vertrouwen we op efficiënte en zeer geavanceerde supply chains om goederen dichtbij te laten leveren, in sommige gevallen zelfs tot aan onze voordeur. Of het nu gaat om elektronische apparaten die gefabriceerd zijn aan de andere kant van de wereld of om verse producten die in verschillende klimaatzones gekweekt zijn – waardoor we het hele jaar door kunnen genieten van ooit seizoensgebonden gewassen. Als consument eisen we meer keuze en eenvoudigere manieren om goederen aan te schaffen en te ontvangen. Hoe is dit allemaal mogelijk geworden?

 

Het komt voornamelijk neer op een radicale omslag in de manier waarop organisaties de consument zien en zij zichzelf organiseren om aan de vraag te voldoen.

  

Opkomende managementfilosofie

In de vroege jaren negentig was supply chain management een opkomende managementfilosofie, met zijn wortels in de productiesector. De adoptie van just-in-time (JIT) levering van onderdelen door de automotive productielijnen demonstreerde de besparingen en efficiëntie die bereikt konden worden door het regelen van de supply chain. Hiermee werden voorraden gereduceerd en verspilling geminimaliseerd. Fabrikanten zagen de voordelen van een klantgerichte benadering en het voeren van een vraaggebaseerde supply chain, waarbij goederen door de distributieketen werden getrokken, in plaats van geduwd. Flexibel fabriceren werd de ‘heilige graal’.

 

Ook retailorganisaties begrepen snel de waarde van het meer controleren van de supply chain. Door samenwerking met de belangrijkste leveranciers en het effectiever uitwisselen van informatie met hun winkels, kon een duidelijker beeld van levering en vraag worden bereikt. Snel ontwikkelende informatietechnologie maakte deze klantgerichte revolutie mogelijk. Echter, terugkijkend is het eenvoudig de uitdagingen en de relatief primitieve middelen voor de kartrekkers bij deze strategische en operationele organisatietransformatie te vergeten.

 

Dit was een tijdperk voor de komst van breedband internet, snelle en goedkope computerkracht en open systemen. Applicaties waren sterk op één oplossing gericht en kenden een hoge implementatietijd. Data waren verspreid over de organisatie in aparte silo’s, informatie was niet eenvoudig te delen en transacties met de leveranciers werden hoofdzakelijk uitgevoerd met behulp van handmatige papiergebaseerde processen, gefaciliteerd door de destijds relatief nieuwe faxmachine. Het opnieuw aanpassen van informatie was gebruikelijk, wat resulteerde in fouten, onkosten en verspilling van tijd.

 

Geboorte supply chain-systemen

De jaren negentig zagen de geboorte van supply chain-systemen die zich onderscheidden van productiesystemen, MRP werd ERP. Later in dat decennium deden optimalisatie-oplossingen voor warehousing, transport en inventarisatiemanagement hun intrede. Echter, dit waren zeer specifieke oplossingen. Het ene pakket was het best toepasbaar op warehousing, het andere op transport, terwijl de supply chain een samenhang hiervan vormt. In veel gevallen werd het een distributiekanaal genoemd, maar eigenlijk was het logistiek, aangezien sourcing en inventarisatie niet beïnvloed werden, ze waren gefocust op fysieke distributie.

 

In de jaren negentig ontstond het idee van één systeem dat alles beheert – van back office-functies, naar fabricage, tot supply chain-operaties. Dit was echter moeilijk realiseerbaar door de wens vanuit de markt om best-of-breed oplossingen binnen de bestaande ERP-omgeving te implementeren en de consequente adoptie van meer open standaarden, webservices en andere manieren om real-time informatie te delen.

 

Ongeveer tien jaar geleden achtervolgden de enorm hoge kosten van de lange implementatietijden de software-sector. De implementaties duurden maanden, soms zelf jaren. De oplossingen waren erg lastig te configureren. Er moesten grote hoeveelheden data ingevoerd worden, met betrekking tot de omvang en het gewicht van goederen en de indeling van mensen en zones. Vanwege deze complexiteit, nam het veel tijd in beslag om problemen op te lossen en medewerkers te trainen. In die tijd was een implementatieperiode van zes tot negen maanden vrij snel. Het ging hierbij om grote projecten – een full-blown warehouse management systeem was geen oplossing voor de kleine of zelfs middelgrote organisaties.

 

Een gemiddelde implementatieperiode duurt momenteel ongeveer drie tot zes maanden en systemen zijn tegenwoordig veel eenvoudiger te bekostigen door kleinere organisaties. De vereenvoudige configuratie van oplossingen heeft voor een kortere implementatieperiode gezorgd. Door een ‘Wizard’ word je op een logische manier door het systeem geleid om instellingen in te voeren. Voorheen werden systemen ontworpen door mensen die een technisch probleem oplosten, tegenwoordig worden ze ontworpen vanuit een operationeel oogpunt, om er zo voor te zorgen dat de gebruikerservaring voorop staat.

 

Sterke groei in systeemmogelijkheden

Ook de organisatorische benadering van supply chain management is hierdoor sterk veranderd. Tien, twintig jaar geleden waren het de operationele mensen – degenen die verantwoordelijk waren voor het effectieve verloop van de supply chain – die de voortrekkers waren in het aanschaffen van het systeem. Het IT-team had hierover vrijwel niets te zeggen. De technologie werd lokaal geïmplementeerd, bijvoorbeeld in een warehouse of in de regio en het hoefde niet noodzakelijk aan te sluiten bij de corporate IT-strategie op corporate niveau. Deze benadering is echter enorm veranderd met de komst van de CIO en IT-manager. Nu moeten zowel het IT-team en de CIO als de operatieve teams overtuigd worden. Er is geen ruimte meer voor ongelijksoortige systemen en lokale installaties. Bedrijven willen gecentraliseerde, goed gestructureerde datacenters, met corporate IT-beheer en integratie met hogere management rapportagesystemen. Deze meer gestructureerde en geïntegreerde aanpak van IT illustreert de sterke groei in systeemmogelijkheden van de laatste tien jaar en laat zien hoe belangrijk IT is geworden voor organisaties.

 

De gelijktijdige groei van processorkracht en de beschikbaarheid van breedband internet heeft er voor gezorgd dat supply chains wereldwijd zijn geworden. De snelle overdracht van data tussen regio’s heeft de zichtbaarheid van informatie binnen de supply chain verhoogd, waardoor leveranciers en afnemers kunnen samenwerken, ongeacht locatie. Samen met meer open handelsstructuren, heeft technologie het outsourcen van fabricage naar minder dure regio’s mogelijk gemaakt. Door de uitbreiding van logistieke serviceproviders naar een wereldwijde schaal, kunnen goederen nu goedkoop worden gefabriceerd op afstand en goedkoop naar de westerse markt worden getransporteerd. De uitgebreide supply chain staat aan de basis van het moderne consumentisme.

 

Vroeger dacht men zelden aan wat er zich rondom de binnenlandse distributieketen afspeelde. Tegenwoordig spreekt men over een gecentraliseerde supply chain-oplossing die wordt beïnvloed door meerdere tijdzones, in verschillende landen over de hele wereld. Twintig jaar geleden leek dit op ‘Star Wars’, tegenwoordig is het de normale gang van zaken.

 

Flexibiliteit en agility zijn kernattributen van de huidige en toekomstige supply chains. De mogelijkheid om vlug in te springen op veranderende omstandigheden biedt organisaties concurrerend voordeel. Moderne supply chain-technologie maakt dit mogelijk. Hoe de supply chain-wereld is veranderd.

 

 

Reageer op dit artikel