blog

Dynamiek in de logistiek

Supply chain

De regering is gevallen. Teamwerk blijkt wederom lastig, vooral als partners verschillende doelen nastreven en andere werkwijzen hebben. Hiermee breken weer onzekere tijden aan; worden de ingeslagen (politieke) wegen vervolgd of gaat het roer weer om met alle gevolgen van dien? Gelukkig zijn we in de logistiek juist gericht op het succesvol omgaan met dynamiek, onzekerheid en complexiteit.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 maart 2010.


Dat tonen we als sector dagelijks in de praktijk, maar ook in innovatieve onderzoeksprojecten (zie het scala aan ingediende projecten bij het logistiek topinstituut Dinalog), als wel in het onderwijs. Zo mochten tijdens de finale van de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek vijf studenten hun genomineerde Bachelor scriptie presenteren en verdedigen. Een korte impressie van enkele bevindingen:

 

  • De markt vraagt om hoog betrouwbare en flexibele logistieke diensten die ook steeds duurzamer moeten zijn;
  • Er liggen nog veel kansen in horizontale en verticale samenwerking in logistieke clusters met nadruk op regie en bundeling van stromen;
  • Een toenemende complexiteit van de logistiek vereist de selectie van (nieuwe) KPIs en up-to-date performance managementsystemen om tijdig bij te kunnen sturen;
  • Een toenemende onzekerheid in vraag en aanbod heeft grote impact op informatie-uitwisseling in de keten, en studenten werken dan ook aan modellen om de invloed van onzekerheid op de logistieke prestatie te kwantificeren.

Ook bij de studenten blijkt een grote interesse te bestaan in het begrijpen van de dynamiek van de markt en het nog beter leren omgaan met onzekerheid en complexiteit. Dit speelt zeker ook in de groene kenniskolom, waar studenten zich richten op de logistiek van bederfelijke producten. In samenwerking met het bedrijfsleven werken onderwijsinstellingen, van MBO tot aan Universiteit, samen aan verbeterde leerprogramma’s in de agrologistiek. Specifieke thema’s die we hier met studenten oppakken zijn bijvoorbeeld het tegengaan van voedselverspilling in de keten en het ontwikkelen van duurzame en robuuste ketens die tegen een stootje kunnen.

Het moge duidelijk zijn dat ook de toekomstige generatie enthousiast klaar staat om deze problematiek verder met ons op te pakken. Dus als u wederom geconfronteerd wordt met dynamiek in de logistiek…, neem dan gerust contact op met een onderwijsinstelling!

Prof. dr. ir. Jack van der Vorst

Hoogleraar Operationele Research en Logistiek, Wageningen Universiteit

Voor eerder gepubliceerde columns, zie logistiek.nl/science

Reageer op dit artikel