blog

Valse discussie over verwijderingsbijdrage

Supply chain

Valse discussie over verwijderingsbijdrage
Valse discussie over verwijderingsbijdrage

Zaterdagavond 20 Maart, met het bord op schoot zet ik de tv aan en zie Felix Meurders aankondigen dat er ‘veel mis is met de verwijderingsbijdrage op consumenten electronica’. Ik ben getriggerd. Deze keer maar eens niet doorzappen.

Als snel komt de aap uit de mouw (en voor wie het niet begrepen heeft herhaalt men dit graag een paar keer): we betalen te veel voor de recycling. Kan het nog Hollandser?

 

Weg met de bijdrage

SP kamerlid Poppe en VVD kamerlid Nepperus doen nog een duit in het open deuren zakje: Het is een schande, illegale handel mag niet. De verwijderingsbijdrage moet weg. Dat heeft onderzoek van Kassa heeft uitgewezen.

 

Haha, even lachen. Al in 1998 publiceerden wij vanuit REVLOG over lekstromen in systeem en als het gevolg ervan financiele overschotten. Logisch, als je 100% van de nieuwe producten belast met de verwijderingsbijdrage en pakweg de helft komt terug, dan is dat lekker overhouden. Geen consumentenorgansatie die zich destijds bekommerde om dit soort zaken. De detailhandel sprak toen ook al schande van het verwijderingssysteem. Misschien had en heeft het iets dat ze nauwelijks meedeelden in de pot, (dat is pas recentelijk gewijzigd).

 

Wat moeten we dan met onze retouren? Inderdaad zijn de reserves (te) hoog. Echter, de herziening van de Europse WEEE-directive verlangt nog veel hogere inzamel en herwinning dan nu. Onderzoek van Witteveen en Bos  wijst uit dat juist veel stromen vanuit de detailhandel en milieustraten verhandeld worden op de open markt en niet overgedragen wordt aan de NVMP respectievelijk ICT milieu. Mede hierdoor liggen inzamelresultaten laag. Als de recycling organisaties marktconforme vergoedingen aan deze partijen moet gaan betalen voor overdracht dan gaat dat wellicht geld kosten. Het is een misvatting dat alle recycling geld oplevert. Vaak is dat wel het geval, maar baten en lasten verschillen per product type sterk.

 

De plaatsvervangend  minister reageert de week erna. De verwijderingsbijdrage moet weg, vanaf 2013. En het geld moet op zijn in 2020. Dit laat gelukkig ruimte voor een gefaseerde oplossing.

 

Persoonlijk ben ik overtuigd dat de collectieve systemen over een aantal jaren overbodig (zouden moeten) zijn. Ideaal scenario is dat er individuele (OEM) systemen zouden komen, met registratie, verwerking en handhaving op Europese schaal. Pas dan kan er gezonde bedrijfsvoering plaatsvinden en zullen de good guys echt voordeel hebben ten opzichte van producenten die niets doen. Voorop gesteld natuurlijk dat de handhaving ook op niveau wordt gebracht, want daar ontbreekt het momenteel nogal aan. Bovendien lijken Brussel en EU-lidstaten niet van plan harmonisatie na te streven. Waardoor een fabrikant/importeur pe land verschillende regelingen heeft.

 

Jammer dat de discussie in KASSA niet over ging over betere oplossingen, ipv het leegtrekken van de pot. Ja het moet anders, maar de manier waarop e.e.a. nu bediscusieerd wordt vooralsnog gedreven door eigenbelang, niet door zorg voor het milieu.

Reageer op dit artikel