blog

Is uw management een team?

Supply chain

Wie wint het WK voetbal? Er zijn veel kanshebbers maar één ding is zeker: het winnende land zal beschikken over uitstekende voetballers die samen een hecht team vormen. Voor supply chains die succesvol willen zijn, gelden feitelijk dezelfde voorwaarden.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 8 december 2009.


Het gezegde ‘de keten is zo sterk als de zwakste schakel’ verwijst naar de kwaliteiten van de deelnemende organisaties. Heel belangrijk, aangezien het bij supply chain management (SCM) het vooral ook gaat om het samenwerken van de verschillende organisaties – zodanig dat het beste resultaat wordt bereikt voor de gehele keten. Aangezien bij de implementatie van SCM vaak crossfunctionele en crossorganisatorische teams worden ingezet, wordt het succes van SCM in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de samenwerking binnen teams.

Er zijn boekenkasten volgeschreven met (wetenschappelijke) literatuur over het (niet) functioneren van teams. Enkele belangrijke lessen zijn dat het team een duidelijk doel moet hebben en dat elk teamlid zich moet committeren aan, en verantwoordelijk moet voelen voor het resultaat. Naast voor de inhoud moet er binnen teams ook aandacht zijn voor procedures en processen. Verder blijkt de mate van balans van de verschillende rollen binnen een team een goede voorspeller van teamsucces. Hierbij worden de ‘rollen’ niet bepaald door de inhoudelijke inbreng, maar door de verschillende persoonlijkheden die in teams nodig zijn (zoals groepswerker, out-of-the-box denker en challenger).

Helaas blijkt in de (supply chain) praktijk vaak dat teamleden uitsluitend op grond van hun expertise en inhoudelijke achtergrond worden geselecteerd en dat er veel te weinig aandacht is voor het balanceren van persoonlijkheden. Dit geldt overigens ook voor teams binnen organisaties. Als u wil weten hoe goed uw organisatie in staat om met anderen samen te werken en hoe veel belang uw organisatie hecht aan teams, kunt u kijken naar het functioneren van uw eigen management. Is dat een hecht team, waarbij men altijd bereid is elkaar te helpen en waarbinnen synergie wordt gevonden? Of zijn het individuen, die elkaar meer als concurrent dan als collega beschouwen?

Hopelijk kunnen we komende zomer iets leren van hoe bondscoach Bert van Marwijk ons Nederlands elftal tot een echt team smeedt.

Reageer op dit artikel