blog

Haal ERP-budget weg bij de IT-afdeling!

Supply chain

Mensen zijn gewoontedieren. Ik vertel u niets nieuws! Waarschijnlijk is dit ook de voornaamste reden dat de randvoorwaarden en omstandigheden in ERP-projecten nog steeds vergelijkbaar zijn met pakweg 10 jaar geleden. Hoewel de aard van dit soort projecten inmiddels compleet is veranderd. Eén van die zaken is de vraag wie het ERP-budget beheert. En wat mij betreft is dat niet langer de IT-afdeling!

Haal ERP-budget weg bij de IT-afdeling!
ERP blog van Guus Krabbenborg

De laatste jaren is de overtuiging overal doorgedrongen dat ERP projecten vooral verander projecten  zijn. Tijdens presentaties roep ik zelf regelmatig dat ERP projecten nog maar voor twintig procent uit techniek bestaan en voor de rest uit zachte factoren. Zoals bereidheid tot veranderen, betrokkenheid  en commitment aan de gekozen oplossing. Opvallend is dat ondanks deze verschuiving de verantwoordelijkheden in veel organisaties ongewijzigd zijn gebleven. Want ook bij uw project wordt de IT manager toch automatisch tot projectleider benoemd? En is IT de baas over de ERP centjes?

Nou kun je IT budgetten vandaag de dag in twee stukken uiteen laten vallen. Enerzijds het deel voor het in stand houden van wat er in gebruik is. Denk aan onderhoud en beheer. En anderzijds het budget voor innovatie. Mijn stelling luidt dat het innovatie deel niet langer bij de IT-afdeling thuis hoort. Maar bij de verantwoordelijke lijnmanagers. Dat zijn immers de mensen die met het nieuw aan te schaffen systeem moeten gaan werken?  

 

Ik heb in mijn praktijk in de loop van de jaren talloze voorbeelden gezien van bedrijven waar de IT afdeling in het keuzeproces het voortouw nam. Waarschijnlijk uit gewoonte? Waarna de betrokken lijnafdelingen zich tijdens het implementatieproces uitermate passief opstelden. Het was immers het feestje van de IT afdeling? Zij moesten toch zo nodig hun eigen pakketvoorkeur doordrukken? Dan was het toch ook vanzelfsprekend ze nu alle ruimte te geven? Om nog maar te zwijgen over de situaties waarin de IT afdeling mooie nieuwe technische speeltjes had gekocht waar niemand op zat te wachten…. 

 

Tijden zijn veranderd. ERP projecten zijn het stadium van techniek projecten ontgroeid. Het gaat nu om het continue aanpassen aan de grillige wensen van veeleisende klanten. Betrokkenheid en commitment vanuit de lijn zijn daarbij van cruciaal belang! Maak daarom juist uw lijnmanagers verantwoordelijk voor het besteden van het innovatie gedeelte van het ERP budget. Zien uw lijnmanagers geen heil in vervanging of verbetering van uw bestaande ERP systeem? Dan is op de huidige voet voorlopig doorgaan altijd beter dan u in een kansloos project te storten! 

 

Reageer op dit artikel