blog

Tien misvattingen over uitbesteden

Supply chain

Wat zijn de feiten over het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten? René Barendrecht gaat in op de tien misvattingen omtrent dit onderwerp.

Afscheid nemen van tien misvattingen, wat zijn de feiten?

 

1. Alle banen verdwijnen naar het buitenland

84% van de bedrijven heeft geen banen verplaatst en is het niet van plan.

 

2. Het is een nieuw verschijnsel

40% van het aantal bedrijven dat heeft verplaatst is al langer dan drie jaar bezig.

 

3. Er is niets aan de hand, we hoeven ons geen zorgen te maken

Het aantal sectoren neemt toe, het aantal bedrijven neemt toe en de gemiddelde grootte van de verplaatsing neemt toe.

 

4. Het speelt alleen in de traditionele maakindustrie

Chemie, metaal, machinebouw is een hogere mate van verplaatsing, maar ICT groeit het snelst.

 

5. Maak-industrie is ten dode opgeschreven

Industrie bevat 975.000 banen en is mede bepalend voor de Nederlandse export.

 

6. Verplaatsing van werk is de reden voor het verdwijnen van banen

In vergelijking met het aantal ontslagen (>100.000 per jaar) is het aantal verplaatste banen gering (9.000 per jaar over afgelopen drie jaar).

 

7. Het zijn alleen laaggeschoolde banen die nu verdwijnen

45% van de bedrijven verplaatst laaggeschoolde productie, maar ook hooggeschoolde productie (16%) en R&D (8%) worden verplaatst.

 

8. We kunnen het tegenhouden

De verplaatsingbeslissing is rationeel en logisch (62% doet het voor kostenbesparingen, 80% is tevreden).

 

9. We verliezen van lage lonen landen

42% van de bedrijven die verplaatsen gaat naar West-Europa, het gaat ook om productiviteitsverschillen en niet alleen om loonkosten verschillen.

 

10. Alles gaat naar China

Slechts 16% van de bedrijven gaat naar China, 52% gaat naar Midden- en Oost-Europa.

 

Meer informatie op www.berenschot.com.

Reageer op dit artikel