blog

WMS-systeem van de golfbaan?

Supply chain

De invoering van automatiseringssystemen gaat altijd gepaard met veel inspanningen en emoties. Dat het veel inspanning kost is helaas zo. Vaak moeten een aantal medewerkers extra taken uitvoeren naast het dagelijkse werk, ook al is er een core-team voor de implementatie.

WMS-systeem van de golfbaan?
WMS op de golfbaan

Dat het veel emoties oproept is ook logisch. Het nieuwe systeem heeft direct betrekking op de invulling van de dagelijkse werkzaamheden en op het resultaat dat men daarmee bereikt. Men komt dus direct aan het eigen werk van de medewerkers.

 

Dit laatste wordt vaak gecompenseerd door de voordelen van het nieuwe systeem voor de organisatie. Voordelen voor de gehele organisatie wil echter niet zeggen voordelen voor iedere afdeling!

Het implemeteren van een ERP-systeem voor de hele organisatie biedt veel voordelen. Op deelgebieden gaat men er echter soms op achteruit. Dit is vaak het geval in magazijnen. De WMS-functionaliteit van diverse ERP-systemen is duidelijk minder dan de functionaliteit van eigen ontwikkelde systemen of dedicated WMS-pakketten.

Resultaat van de invoering van het ERP-systeem is dan dat het magazijn minder goed aangestuurd kan worden en dat men minder flexibel is. Als het magazijn beperkt van omvang is, is dat te begrijpen. Er zijn tevens implementaties bekend waarbij men na de implementatie  5 tot 10 mensen meer nodig had om alle goederen uit te leveren.

 

Weegt het voordeel van het ERP-systeem dan nog wel op tegen de nadelen voor het magazijn?  De keuze voor een ERP-systeem is behoorlijk complex. Het ERP-systeem heeft betrekking het alle afdelingen. Het magazijn is er slechts één van.

 

Op hoofdlijnen zijn de activiteiten in het magazijn niet zo moeilijk. Er komt iets in, het wordt opgeslagen, en het wordt weer uitgeleverd. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn? De praktijk wijst echter anders uit. Maar dan moet je wel alle details kennen en dan moet je de discussie aangaan. Complexiteit wordt dan afgewimpeld met opmerkingen als: “De medewerkers willen gewoon niet veranderen en staan met hun hakken in het zand. Zo komen we nergens”. En vervolgens zijn er 10 mensen extra nodig in het magazijn.

 

 

Wordt de juiste afweging altijd wel gemaakt? Hoe komt men eigenlijk tot de keuze? Tijdens de discussie met alle toekomstige gebruikers?  Of op een locatie waar men praat over Visie,  ICT- ontwikkeling en stroomlijning van de organistie? Tja, op de golfbaan is het makkelijker verkopen dan wanneer je op de magazijnvloer staat.

Reageer op dit artikel