blog

Groot besparingspotentieel Europese retourlogistiek

Supply chain

Groot besparingspotentieel Europese retourlogistiek
VIL - retourlogistieke activiteiten

Veel te zelden wordt reverse logistics (retourlogistiek) door bedrijven erkend als een relatief eenvoudige manier om flinke kosten te besparen. En zeker als wordt bedacht dat de meeste outbound processen al zijn uitgeknepen en geoptimaliseerd, zouden logistiek managers juist eens goed naar de stroom behandelde retourgoederen moeten kijken. Dit is één van de bevindingen in een onderzoek op grote schaal naar retourlogistiek uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL).

Vlaanderen ligt in het geografische hart van Europa en is één van de belangrijkste logistieke poorten van en naar de Europese consument. De regio rond de haven van Antwerpen heeft de hoogste concentratie van Europese Distributie Centra (EDC’s) van heel het Europese continent. Per honderd vierkante kilometer staan er in deze regio bijna vier EDC’s.

 

Vaak te maken met retourstromen

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek interviewde 55 bedrijven, waaronder producenten en logistiek dienstverleners over hun retourlogistieke processen. De studie onthulde dat ongeveer 75 procent van de ondervraagde bedrijven aangaf dat ze frequent te maken hadden met retourstromen. En een zelfs nog groter percentage bedrijven gaf aan dat ze frequent te maken hadden met retourstromen van verpakkingsmateriaal en Retourneerbare Transport Items (RTI’s) zoals pallets en kratten.

 

De belangrijkste retourlogistieke processen

De belangrijkste retourlogistieke processen hebben te maken met de volgende zaken: picking van producten en transport (87 % van alle respondenten), claims afhandelen (84 procent respondenten), administratieve en financiële processen (65 %), sorteren (58 %), vernietigen (58 %), herdistributie (45 %) en verpakken (42 %). Toch hebben slechts een paar bedrijven in de Vlaanse regio ooit aandacht besteed aan retourlogistiek en veel bedrijven hebben er zelfs nooit over het onderwerp gediscussieerd. Dit is opmerkelijk omdat er zich een golf van Europese en nationale wetten en reguleringen omtrent dit thema aandient. Om nog te zwijgen van de hoeveelheid tijd en geld die ongetwijfeld al verloren zijn gegaan in het management van suboptimale reverse logistics pipelines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooral handmatig

Een verbazingwekkend groot deel van de retourlogistieke activiteiten zijn het gevolg van transportschade of verkeerde leveringen. Op de een of andere manier zijn dit toch onvermijdbare stromen. Maar door de outbound processen accurater te maken kunnen bedrijven wel onnodig transport voorkomen en flinke kostenbesparingen behalen. Via het actief managen van de retourstroom en door een gestructureerd proces op te zetten kunnen bedrijven zelfs nog grotere kosten besparen. En als bijeffect zal de hoeveelheid retourgoederen afnemen, net als het werkkapitaal.

 

Verborgen kosten zwaar onderschat

De verborgen kosten van de retourlogistieke stroom zijn zwaar onderschat. Een ruwe berekening van de omvang van de fysieke, operationele en administratieve werkzaamheden komt uit op een gemiddelde van vijftien procent van de capaciteit van de totale logistieke apparaat in een bedrijf. Een ander opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat ongeveer 44 procent van alle retourstromen nog steeds handmatig wordt afgehandeld. ICT-afdelingen hebben geen interesse voor retourlogistiek omdat het geen deel uitmaakt van de kern van logistieke activiteiten. 41 procent van de bedrijven heeft door het gebrek aan aandacht van ICT-afdelingen geen of slechts beperkte informatie en rapportagemogelijkheden over de retourstroom van de producten. Dus ook op dit vlak liggen er nog veel verbeteringsmogelijkheden… En om het naar de regio Vlaanderen door te trekken. Daar besteedt ongeveer 25 procent van de bedrijven hun retourlogistiek uit. Een aanvullende 50 procent zegt over uitbesteding na te denken. De meest voor de hand liggende gebieden voor uitbesteding zijn sorteringsprocessen en transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationaal proces

Meer dan de helft van de retourartikelen zijn afgeschreven of kapot. Door dergelijke producten te verkopen buiten de reguliere verkoopkanalen, zoals via internet, kan een bedrijf nog goed geld verdienen. In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland lijken zich al goed ontwikkelde aftermarketsystemen te hebben ontwikkeld, waaronder eBay. In Vlaanderen is een dergelijke ontwikkeling nog verre van volwassen. Bij het VIL willen we graag weten hoe deze ontwikkeling zich in andere landen voortzet en daarom zetten we een vergelijkbaar onderzoek op voor andere landen dan België / Vlaanderen. Meer dan tweederde van alle ondervraagde bedrijven in het eerste onderzoek gaf aan dat ze actief zijn op Europese dan wel wereldwijde schaal. Zodoende zijn we benieuwd waarom aftermarketsystemen in landen als de VS, het VK en Duitsland wel van de grond komen en in Vlaanderen nog niet. Dat wordt straks uitgezocht.

Reageer op dit artikel