blog

Schaalgrootte bepaalt ERP-aanbod

Supply chain

Wordt uw huidige ERP-pakket over 5 jaar nog doorontwikkeld en ondersteund? Of is deze dan ten onder gegaan in het geweld van faillissementen, fusies en overnames? En beseft u wat dat betekent voor de informatievoorziening binnen uw bedrijf?

Schaalgrootte bepaalt ERP-aanbod
Schaalgrootte

Volgens analistenbureau IDC zijn er wereldwijd zo’n 12.000 ERP-aanbieders actief. Deze markt is buitengewoon gefragmenteerd. Zo heeft de top 5 zeventien procent van de markt in handen. In de volgende veertig procent marktaandeel opereren 574 leveranciers en in de laatste 43 procent marktaandeel ploeteren de overige ruim 11.400 leveranciers in de marge.

De grote aanbieders worden steeds groter en kleinere krimpen, worden overgenomen of leggen het loodje. Ook worden ontwikkelaars van ERP-systemen steeds vaker distributeur van een grote ERP-aanbieder. Deze beweging is herkenbaar uit andere industrieën. Pak de automobielindustrie. Alleen al in de Verenigde Staten telde die rond het jaar 1900 zo’n duizend aanbieders. Nu nog slechts drie. Idem dito in de vliegtuigindustrie. In IT-land slonk het aantal besturingsystemen, databases en tekstverwerkers al tot slechts een handvol. ERP volgt.

Op lokaal niveau zijn de consequenties zichtbaar. Nederland ontwikkelde met DAF in het verleden personenauto’s, maar de thuismarkt bleek te klein om alle noodzakelijke investeringen te kunnen terugverdienen: exit DAF. Fokker redde het om vergelijkbare redenen niet. Frappant is dat er intussen in Born wel auto’s worden gefabriceerd, maar dan op basis van assemblage voor buitenlandse merken.

Schaalgrootte bepaalt dus in belangrijke mate wie er over drie tot vijf jaar nog aanbieder zijn. Forse budgetten voor research & development, internationale distributiekanalen, veel klanten en sterke marketing blijken de succesfactoren. Lokale ERP-aanbieders staan onder druk. Is er dan helemaal geen ruimte meer voor niche spelers? Jawel, maar alleen als die zich volledig focussen op kleinschalige, verticale markten.

Wie zich op een nieuw ERP-systeem oriënteert doet er goed aan de continuïteit van z’n potentiële aanbieders nauwgezet te bestuderen. Voor het functioneel best passende pakket dat binnenkort niet meer bestaat koopt immers niemand wat.

Guus Krabbenborg
TerDege*

(on)eens? (af)reageren?
Klik hier om te mailen naar Guus

* TerDege is een onafhankelijk adviesbureau voor de ERP-industrie

Reageer op dit artikel