artikel

‘Blockchain zorgt laagdrempelig voor zekerheid in de keten’

Supply chain 1052

Hoewel blockchain fascineert, kijken nog veel bedrijven de kat uit de boom. Logistiek gezien liggen er kansen, al is het veel bedrijven nog niet duidelijk waar precies. Volgens Serge Segboer (SAP) is het vooral zaak om te zoeken naar praktisch haalbare voordelen. “Zoals het verkorten van leadtimes in transport.” Hij geeft op verzoek inzicht in een paar blockchain praktijkvoorbeelden.

‘Blockchain zorgt laagdrempelig voor zekerheid in de keten’

Blockchain is volgens Segboer een ideale technologie voor bedrijven om in de logistieke keten het aantal handelingen te reduceren en controlemechanismen effectiever te maken. “Bedrijven kunnen sneller werken en profiteren van concurrentievoordeel. Hoe dat kan? Je weet iets zeker, dat maakt een extra controleslag overbodig.” Ook stelt de SAP NL Blockchain Champion dat de adoptie van blockchain het eenvoudiger maakt om van partner te wisselen. “De wisselkosten zijn lager en het kost ook veel minder tijd om te veranderen van partner.” Blind staren op de volledigheid aan mogelijkheden is niet waar logistiek dienstverleners, verladers, haveninstanties en andere logistieke spelers energie in moeten steken, stelt Segboer. “Blockchain kan een paradigmaverandering in gang zetten, een dramatisch ander beeld van de werkelijkheid. Zeker, bij retour komende goederen liggen er voordelen, maar het is nu zaak om zoveel mogelijk businesscases te ontwerpen. Zekerheid en het versnellen van de keten zijn daarbij de belangrijkste voordelen.”

Eén app

Swiss Post is één van de bedrijven die blockchain omarmt. Segboer gaf in een presentatie tijdens een iShare-event inzicht in de stappen die het Zwitserse postbedrijf zette. De onderneming gebruikt de technologie voor het bevestigd krijgen van meldingen. “Ze gebruiken nu één app voor het decentraal regelen van al het meldingenverkeer, zonder dat ze daarvoor telkens de hele backoffice moeten ontsluiten. Ketenpartners sluiten aan op de app, blockchaintechnologie zorgt ervoor dat er zekerheid is over de track & trace- en temperatuurmeldingen.”

 

Serge Segboer (47)
Serge Segboer, bij SAP onder andere werkzaam als SAP NL Blockchain Champion, ziet veel kansen voor blockchain binnen de logistieke context. “Stukjes keten kunnen best ‘in place’ zijn, maar staan vaak niet in relatie tot een leverancier en vervoerder. Dat kan beter.”

 

Ook op havenlogistiek gebied ziet Segboer veel kansen. Partijen zoals de Rotterdamse Haven, de Douane, ECT en Portbase gaan volgens hem op dit moment op technologisch vlak voor vele jaren huwelijken aan, terwijl dit ook best one night stands kunnen zijn. “Dankzij blockchain heb je hoe dan ook de zekerheid dat je niemand kunt beduvelen. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden, zeker in vergelijking met de huidige supply chains. Daarin controleert vaak één partij de keten, maar deelt data niet én het voor- en natraject zijn onduidelijk.” Het effect van het niet delen van info kan zijn dat voedsel onnodig lang stilligt in de keten. “Als je zicht hebt op de keten, kun je ernaar handelen.”

Groothandel als ketenknooppunt

blockchainOm klanten te ondersteunen ontwikkelde SAP al connecties met open source blockchain platforms als Hyperledger, Multi-chain en Quorum. Daarmee kunnen bestaande ERP-gebruikers en partnerbedrijven de technologie gebruiken. Segboer: “Ik kan me voorstellen dat groothandelsbedrijven zich hiermee als knooppunt in de keten kunnen profileren. Ook een bedrijf als Portbase kan info met blockchain anders beschikbaar stellen zodat deze meer waarde krijgt. Er ontstaan kansen om toegevoegde waarde te bieden voor iedereen die daarvoor interesse heeft, inclusief nieuwe ketens en businessmodellen.”

Enige nuchterheid bij het omarmen van blockchain is overigens wel gewenst, stelt Segboer. “Wie succesvol wil zijn moet zich focussen op hoe je een groep in de keten blockchain kunt laten adopteren. Partners laagdrempelig laten aansluiten is een voorwaarde. Maak gebruik van wat er is en maak niet van een bijzaak een hoofdzaak. Start daar waar je een businesscase ziet.”

Reageer op dit artikel