artikel

‘Logistiek profiteert onvoldoende van process mining’

Supply chain

‘Logistiek profiteert onvoldoende van process mining’
Joeri Kuik, VP en Global Head of DHL Lead Logistics Partner en Chief Innovation Officer, gaat tijdens de komende 3PL Summit in Venlo in op de voor DHL belangrijkste logistieke innovaties van dit moment.

Joeri Kuik, VP, Global Head of Lead Logistics Partner en Chief Innovation Officer bij DHL Global Forwarding, gaat tijdens de komende 3PL Summit in Venlo in op de voor het logistieke concern belangrijkste logistieke innovaties van dit moment. Kuik ziet vooral toekomst in data science en process mining.

Binnen DHL-divisie Global Forwarding is Joeri Kuik verantwoordelijk voor 4PL en lead logistics partnering concepten. “Dat houdt in dat we binnen deze divisie, die gevestigd is op ons hoofdkantoor in Bonn, met multinationals bezig zijn met transformatietrajecten op neutrale basis. Daarnaast heb ik voor de unit de rol van innovation officer waar we ons eigenlijk bezighouden met incremental (stapsgewijze, red) innovaties.”

Innovaties binnen SMART LCV

Kuik die met zijn familie in Venlo woont en daar ook regelmatig kantoor houdt, is vanuit zijn functie bij DHL in aanraking gekomen met SMART Logistics Centre Venlo (LCV). “SMART richt zich voornamelijk op regionale MKB-bedrijven in de logistiek en minder op mega-concerns als een DHL. Bij de vier bouwstenen (arbeidsmarkt en onderwijs, infrastructuur, innovatie en acquisitie, pr en branding, red.) heb ik mij in de opstartfase dan ook vooral bemoeid met het aspect innovatie. In die hoedanigheid ben ik benaderd om op 15 oktober een presentatie te houden tijdens de 3PL Summit van Eyefortransport in theater de Maaspoort in Venlo die onder andere in het teken staat van Future Technologies and Innovations.”

Hoe is de presentatie opgebouwd?

“Het eerste gedeelte gaat over hoe we binnen DHL aankijken tegen innovaties en wat wij doen op dat vlak. In het tweede gedeelte licht ik een aantal van die ontwikkelingen eruit, om het publiek een update te geven van wat er gaande is en wat voor impact deze hebben op de supply chain. 3D-printing is een mooi voorbeeld als wordt gekeken naar het designer-engineering perspectief, maar het betekent niet dat deze innovatie per definitie een hele grote impact zal hebben op supply chains. Binnen Deutsche Post DHL is innovatie onderverdeeld in twee lagen: trendspotting en research vanuit onze internationale corporate afdeling in het kader van Delivering Tommorow. Onderdeel daarvan zijn innovaties zoals drones, big data en Internet of Things (IoT). Daar komen initiatieven uit voort die worden getest op corporate niveau. Dan is het aan onze business units en mensen zoals ik om daar de onderwerpen uit te pakken en te ontwikkelen voor de desbetreffende unit tot een kosten reducerende maatregel, nieuwe service of oplossing of andere business modellen.”

Geef daar eens wat concrete voorbeelden van?

“Het probleem van IoT en big data is de toegankelijkheid van de berg aan informatie die hieruit voort vloeit. De Nederlandse overheid is met het bedrijfsleven al volop bezig met het ontwikkelen van platformen om die informatie meer toegankelijk te maken. Noodzakelijk want we verzamelen in de supply chain heel veel data maar de kwaliteit is niet goed en we zijn niet vertrouwd data met business partners te delen in tegenstelling tot bijvoorbeeld de productiesector die hierin al veel verder is dan wij. Dat is een van de grote problemen die we moeten zien te overwinnen. In die kwaliteitskwestie is de vraag niet zozeer van hoe verzamelen we meer maar vooral wat hebben we nu aan data echt nodig en hoe zetten we dit om in informatie om onze operaties effectiever aan te sturen en waarde te creëren voor klanten.

Wat voor kansen zijn er in de logstiek voor science en process mining?

Tijdens mijn presentatie zal ik ingaan op trends als data science en process mining. Met deze tools zijn met behulp van heel beperkte informatie redelijk revolutionaire dingen mogelijk in onder meer het visualiseren en analyseren van processen die heel toegankelijk zijn. Goed voorbeeld is de data die voortkomt uit de processcanners die we als DHL wereldwijd inzetten. Als we die data met proces kennis combineren dan komen we uit op process mining, waarmee we bijvoorbeeld informatie uit een aantal operationele zendingen met een tool visualiseren. Dat geeft ons de mogelijk om te analyseren waar zwakke plekken zitten in de supply chain of het logistieke proces. Process mining is een techniek die binnen de logistiek in de kinderschoenen staat, maar die ons op termijn zal helpen bij bijvoorbeeld kostenbeheersing.”

Wat voor invloed krijgt 3D-printing op supply chains?

“Die impact is denk ik niet groot. Het zal 5 tot 10 procent impact hebben. Ik zie vooral kansen voor 3D-printing in toepassingen binnen niches. Ook zullen in mijn ogen 3D-printing het fenomeen en het model van de centrale warehousing in een hotspot als Venlo niet vervangen. Voor aftermarket- en servicelogistiek doeleinden zie ik kansen voor 3D-printing. Ook waar het gaat om specifieke high value goederen of moeilijk te printen designs. 3D-printing wordt een aparte supply chain en productiemodel.”

Zijn daarbinnen kansen voor de regio Venlo?

“Vraag is of Venlo productie-warehouses kan bouwen, on demand dingen produceren en vervolgens in no time kan leveren aan klanten. Ik zie een rol weggelegd voor de regio en dat is ook een van de punten die we in het SMART-innovatieplatform naar voren hebben gebracht. De warehouses staan er al. Nu is het vooral zaak om te bepalen of  we processen gaan centraliseren of decentraliseren. In mijn ogen voeg je dan alleen maar waarde toe aan de supply chain. Er ontstaat meer kennis en het heeft bovendien een aanzuigende werking op andere bedrijven. Een logistieke hub als Venlo moet ook veel meer kijken naar de technologische ontwikkelingen in Eindhoven in plaats van zich alleen op Duitsland of de regio Limburg te richten. Kijk maar naar een Dutch Designer Week in Eindhoven. Daar speelt de logistieke component ook een steeds belangrijkere rol en daar kan een logistieke hotspot als Venlo alleen maar van profiteren.”

De Europese 3PL Summit en het Chief Supply Chain Officer (CSCO) Forum vindt van 14 tot en met 16 oktober plaats in De Maaspoort in Venlo. De organisatie van beide evenementen is in handen van Eyefortransport.

Reageer op dit artikel