artikel

EJA International verdrievoudigt productie per werknemer met lean

Supply chain

EJA International verdrievoudigt productie per werknemer met lean
De heren Born en Voeten

In 2004 startte EJA International, producent van hefboommechanieken en toebehoren voor ordners, een traject waarin de bedrijfsprocessen opnieuw werden ingericht en verbeterd volgens de principes van lean manufacturing. Inmiddels is het productieproces geoptimaliseerd en de efficiency verhoogd. Meest spectaculaire resultaat: de productiviteit per werknemer is bijna verdrievoudigd.

In 2004 startte EJA International, producent van hefboommechanieken en toebehoren voor ordners, een traject waarin de bedrijfsprocessen opnieuw werden ingericht en verbeterd volgens de principes van lean manufacturing. Inmiddels is het productieproces geoptimaliseerd en de efficiency verhoogd. Meest spectaculaire resultaat: de productiviteit per werknemer is bijna verdrievoudigd.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: EJA International   Leverancier/dienstverlener: Pulse Business Solutions
Plaats: Belfeld  
Branche: metaal- & kunststofindustrie   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Productie   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

  

EJA international is een van de grootste producenten in Europa van hefboommechanieken, drukspanners, sleufplaatjes, rugringen, klinknagels, stiften en andere materialen die worden toegepast in briefhouders, zoals ordners. Het bedrijf ontstond in 1999 uit een doorstart van Briefhouder- en Metaalwarenfabrieken Egidius Janssen NV, een familiebedrijf met een rijke historie als fabrikant van briefhouders en metaalwaren. Tegenwoordig produceert EJA international jaarlijks 50 miljoen mechanieken voor briefhouders die worden geleverd aan grote en kleine Europese ordnerfabrikanten. 

 

Toeleverancier

In 2004 werd een reorganisatie doorgevoerd en de strategie van de organisatie ingrijpend gewijzigd. "Daarbij hebben we de fabricage van complete briefhouders afgestoten en zijn we ons volledig gaan toeleggen op de productie van hefboommechanieken en toebehoren", vertelt adjunct-directeur Wolfgang Born. Verder werd bij EJA International het productieproces volledig heringericht volgens de principes van lean manufacturing.  "Belangrijkste doelstelling daarvan was een verbetering van de efficiency van de processen. Dat was belangrijk om concurrerend te blijven concurreren met andere fabrikanten, bijvoorbeeld uit China. De complete herinrichting werd medio 2008 afgerond."

 

Elektrolyse

De producten van EJA International worden met behulp van negen verschillende productielijnen gemaakt. Als grondstof wordt voornamelijk staal – draad en band – gebruikt. Dit materiaal wordt door diverse machines bewerkt tot de verschillende onderdelen waaruit de mechaniek van een ordner bestaat. Alvorens het eindproduct te assembleren worden de verschillende onderdelen met behulp van elektrolyse gegalvaniseerd. Daarbij wordt een beschermend laagje nikkel op het ijzer aangebracht.

 

Logistieke logica

In de oude situatie was de lay-out van de fabriekshal verre van optimaal. De machines stonden kriskras door de fabriek verspreid, zonder logistieke logica. "Dat was niet erg efficiënt", zegt Leon Voeten, de andere adjunct-directeur van EJA International, die zich vooral met de technische aspecten van het bedrijf bezighoudt. "Door de onlogische ordening was er veel intern transport van grondstoffen en halffabricaten. Dat was een arbeidsintensieve bezigheid, dat ook nog eens zorgde voor een verlenging van de productietijd van ieder onderdeel. Dit was één van de zaken die we tijdens de herinrichting wilden verbeteren."

 

Herinrichten

Daartoe werd eerst een blauwdruk van de bestaande indeling van de fabriekshal gemaakt. Vervolgens werden de machines op papier verschoven om ze op de meest logische manier te ordenen. Daarbij kregen ook de veelgebruikte stanspersen een centrale positie en werd, waar mogelijk, rekening gehouden met toekomstige automatisering, mechanisering en groei. Tijdens de uitvoering werden de machines zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld. Hierdoor werden de productielijnen voor een groot gedeelte volledig geautomatiseerd. "De herinrichting en koppeling van machines resulteerde in een enorme reductie van het aantal benodigde menselijke handelingen. Terwijl er vroeger voor iedere productiestap ‘handjes’ nodig waren, is de fabriek nu in bedrijf met enkele operators die voornamelijk controleren of er geen storingen zijn. Bijkomend voordeel is dat we de verschillende onderdelen veel sneller en flexibler produceren", aldus Voeten.

 

Iedere milliseconde telt

Naast herinrichting en koppeling van bestaande  machines werden ook bepaalde inefficiënte productiestappen verbeterd of zelfs helemaal verwijderd. Voorbeeld hiervan is het galvaniseren van de beugels van de hefboommechanismen. Door bij de productie van dit onderdeel gebruik te maken van voorvernikkeld draad- en bandmateriaal is deze stap volledig uit het productieproces verwijderd. "Wij produceren honderden miljoenen onderdelen per jaar. Een kleine verbetering in het productieproces waardoor een onderdeel een fractie van een seconde sneller wordt geproduceerd, levert dan direct enorm veel op", aldus Voeten.

 

Betrokkenheid

Het ombouwen en verplaatsen van de machines was een enorme klus, vooral ook omdat tijdens de herindeling de productie gewoon door ging. EJA koos er heel bewust voor om de machinebediendes bij de herstructurering te betrekken en gebruik te maken van hun praktische expertise. "Daardoor kregen we goede tips van onze medewerkers terwijl ze zich tegelijkertijd steeds meer betrokken bij, en verantwoordelijk gingen voelen voor, het proces", zegt Born. "Dat was van groot belang voor het uiteindelijke succes van dit project." Dit project leverde EJA een enorme efficiencywinst op. In het midden van 2004 produceerde het bedrijf zo’n 200.000-300.000 hefboommechanismen per week met 35 medewerkers. Nu zijn dat er wekelijks 1,5-1,6 miljoen per week met 60 medewerkers. Dat is bijna een verdrievoudiging van de productie per medewerker. Daarnaast wordt een bepaald onderdeel dat altijd in China werd ingekocht uit kostentechnische overwegingen voortaan in eigen beheer geproduceerd.

 

Forecasts

EJA blijft continue bezig met het verder optimaliseren van de processen. Daarbij is de inzet van ICT een steeds grotere rol gaan spelen. Momenteel richt de aandacht van EJA zich onder andere  op het optimaliseren van de productieplanning . Born: "Onze grote klanten verstrekken wel forecasts, maar die wijken soms 10 tot 15 procent van wat ze daadwerkelijk afnemen. Dat betekent dan dat we teveel produceren en dat onze voorraad daardoor toeneemt. Hier willen we meer grip op krijgen. Daarom proberen we lean door te trekken naar Microsoft Dynamics AX 2009, ons ERP-pakket. We willen de forecastmodule die daarin is opgenomen zodanig inrichten, dat we de vraag van onze klanten beter kunnen voorspellen."

 

Research en development

Om concurrerend te blijven is ook research en development één van de speerpunten van EJA. Vrij recent ontwikkelde het bedrijf in samenwerking met de grootste klant een nieuwe kunststofhefboom met een geheel nieuw klikmechaniek. Daarnaast is er een alternatieve bodemplaat voor mechanieken ontworpen en zijn de punten van de stiften van de beugels vernieuwd. Ondanks deze innovaties blijft de toekomst toch min of meer ongewis. Born: "Een van de bedreigingen voor ons is de toenemende digitalisering, waardoor het belang van papier als definitieve informatiedrager en dus ook de ordner als opbergmap zal afnemen. Daarom zijn we continue op zoek naar aanvullingen op ons huidige productassortiment, die we met ons machinearsenaal zouden kunnen produceren. Gelukkig hebben we tegenwoordig de beschikking over een moderne fabriek."

 

Reageer op dit artikel