artikel

Draaiende projecten binnen Dinalog – een overzicht

Supply chain

Draaiende projecten binnen Dinalog – een overzicht
Ton de Kok Dinalog

Bij Dinalog zijn in het eerste jaar in totaal acht R&D projecten gestart en twee demonstratieprojecten. Wat wordt onderzocht, wie doen mee en wat kan het bedrijfsleven er straks mee? Een overzicht van alle lopende projecten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 17 juni 2011.

Bij de R&D projecten gaat het vooral om het ontwikkelen van kennis en het aanjagen van innovatie. Belangrijk daarbij is dat de kennis die uit de projecten voortkomt ook echt terecht komt bij het MKB. In 2010 is een budget toegekend van 13 miljoen euro aan de acht projecten. In totaal is voor een periode van vier jaar

 

33 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft uit cofinanciering moet komen. Elk project is in handen van een consortium van kennisinstellingen en bedrijven met soms wel tien partners of meer. De ontwikkelde kennis moet er voor zorgen dat de Nederlandse logistieke sector internationaal op de kaart komt te staan met als einddoel wereldwijd aan de top in 2020. De meeste projecten zijn nog te kort bezig om al resultaten te kunnen laten zien. "Deel de opgedane kennis tussentijds al met het bedrijfsleven en zet het om in commercieel haalbare producten", is het advies van Henk Zijm, –wetenschappelijk directeur van –Dinalog, tijdens een tussentijds toetsingsmoment. Gedurende de looptijd van de projecten is het nog mogelijk voor bedrijven om aan te haken bij een van de projecten.

 

R&D PROJECTEN

 

 

1. 4C4More – Cross Chain Control Centers

  

Partners: Technische Universiteit Eindhoven, Bakker Logistiek Groep, Cordys, ING, Itude, Kuehne+Nagel, Nabuurs, SCA, Unilever Benelux, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam, Heinz, TNO

Projectleider: Ton de Kok, hoogleraar Kwantitatieve Analyse van logistieke beheersingsproblemen aan de TU Eindhoven.

    

4C is één van de centrale thema’s van Dinalog. Het idee van 4C4More is creatie van schaalvoordelen dankzij samenwerking over bedrijven en ketens heen. Met betere planning, het voorspellen van logistieke bewegingen en nieuwe businessmodellen wil het consortium de voordelen van 4C ontginnen en implementeren in een bedrijf.

Ton De Kok verwacht veel van het initiatief van Dinalog om mee te spelen bij de Europese programma’s: R&D-projecten voor innovatief onderzoek op het gebied van logistiek en supply chain management. “Nu worden deze gelden gebruikt door mensen en groepen die geen vooraanstaande rol hebben binnen dit onderzoek. Dat is een slechte zaak. Dinalog kan een cruciale rol spelen om een deel van de subsidies naar Nederland te halen. Wij kunnen er heel goede dingen mee doen.”

  

Qua consortiumsamenstelling is er sinds de start van het project een en ander veranderd: Heinz is toegetreden als projectpartner. Daarmee zijn er momenteel drie verladers en drie vervoerders direct betrokken bij het project. ControlPay is uit het project gestapt. Het officieuze demonstratieproject binnen 4C4More, het transport en distributie project, verloopt goed. De drie vervoerders zijn aan het onderzoeken of ze op een fundamenteel andere manier tot routeplanning kunnen komen, door hun ritten gezamenlijk te laten optimaliseren. TNO en TU/e zijn faciliterend geweest in het berekenen van de business case. De doelstelling is om tot meer concrete demonstratieprojecten te komen binnen 4C4More. Inmiddels zijn ook de meeste full-time researchers begonnen. Bij UTwente is Simon Dalmolen begonnen met zijn ‘ICT for 4C’ onderzoek. Hij werkt hierbij nauw samen met de PhD-kandidaat Robbert Janssen van TNO. Samen leggen ze momenteel de laatste hand aan een voorstel paper over ‘designing 4C towers’. Momenteel zijn er vijf afstudeerders bezig, waaronder bij K+N, SCA en –Unilever. De onderwerpen variëren, maar alles heeft betrekking op het optimaliseren van de goederenstromen de samenwerkingen an sich. Deze zullen in en rond de zomer hun eerste onderzoeksresultaten naar buiten brengen. Daarna staat een nieuwe lichting met studenten klaar. 

 

2. Cross Chain order –fulfillment – coordination for internet sales

  

Partners: Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Neckermann.com, mYuice, Centraal Boekhuis, Scanyours.com, Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, Vereniging Openbare Bibliotheken

Projectleider: Kees Jan Roodbergen, tot voor kort werkzaam aan de Rotterdam School of

Management van de Erasmus Universiteit, nu hoogleraar Kwantitatieve Logistiek aan de RU Groningen.

       

Wanneer een consument op internet bij verschillende webshops verschillende aankopen doet, stuurt elke webshop afzonderlijk een pakketje via een eigen distributiekanaal. Dat is duur en inefficiënt. Dit R&D-project onderzoekt of het mogelijk is om met één virtueel winkelmandje verschillende webshops te bezoeken en vervolgens via één logistiek kanaal de producten te versturen.

Het R&D-project Cross Chain Order Fulfillment – coordination for internet sales onderzoekt of het mogelijk is om met één virtueel winkelmandje verschillende

webshops te bezoeken en vervolgens via één logistiek kanaal de producten te versturen. Roodbergen: “Dat scheelt heel veel bestelbusjes die woonwijken in gaan waar ze in file langs de huizen rijden. Het vermindert de druk op het verkeer en het milieu en het verhoogt de efficiëntie en de service naar de klanten.”

  

3. ProSeLo – Proactive –Service Logistics for –Advanced Capital Goods

  

Partners: Technische Universiteit Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente, Service Logistics Forum, ASML, Ceva Logistics, DAF Trucks, Fokker Services, Gordian Logistic Experts, IBM, Océ Technologies, Marel Stork Poultry Processing, Thales, Vanderlande Industries

Projectleider: Geert Jan van Houtum – Technische Universiteit Eindhoven

    

Op het vlak van Service Logistiek stelt de klant steeds hogere eisen. De systemen moeten in principe altijd werken, bij problemen is snel ingrijpen noodzakelijk en er is

een sterke focus op Total Cost of Ownership. ProSeLo werkt aan de verbetering van de serviceprestaties van bedrijven en bouwt de servicemarkt voor deze industrie uit. Zo onderzoekt het consortium de mogelijkheden om voorraden van reserveonderdelen te delen en hergebruik te faciliteren. Dit R&D-project legt tevens de basis voor het demonstratieproject Planning Services, dat nieuwe processen –demonstreert.

  

4. Extended Single Window – Information Gateway to –Europe

 

Partners: TNO, ACN, Arrow, –Cargonaut, Technische Universiteit Delft , Dohler, EVO , FloraHolland, Fontys Hogescholen, Frugi Venta, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Mattel, NHTV , NV Regio Venlo, Océ, Portbase, Schiphol NV, Universiteit van Tilburg

Projectleider: Gerwin Zomer – TNO

   

Wanneer een schip de haven van Rotterdam binnenvaart, moet het op tal van plaatsen informatie afgeven en ophalen. Dit project wil al die handelingen bij elkaar brengen in één loket met een gecoördineerd en geïntegreerd grensmanagementsysteem voor zeehavens en luchthavens. Partijen van meerdere supply chains – verladers, vervoerders, expediteurs en terminals – putten uit hetzelfde systeem. Dit systeem is volledig aangesloten op alle procedures voor betrouwbare en kosteneffectieve ketens.

Het geeft een stroomlijning van douane, fiscale processen en de fysieke afhandeling van ladingen. Deze stroomlijning biedt een mainport concurrentievoordeel, want het gaat sneller, makkelijker, beter en goedkoper.

    

5. Ultimate – Efficient Multimodal Hinterland Networks

 

Partners: ECT, Havenbedrijf Rotterdam, Modality Software Solutions, PORTBASE, KEYRAIL , Haven Amsterdam, Brabant Intermodal, NV Regio Venlo, Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Eindhoven

Projectleider: Albert Veenstra – Erasmus Universiteit Rotterdam

   

Een Extended Gate is een regiecentrum. Vanuit hier wordt vervoer efficiënt en zonder papiermassa naar locaties in het achterland geregeld. De verbinding bestaat uit frequent en betrouwbaar vervoer tussen zeeterminals en achterlandterminals. Dit project ontwikkelt een Extended Gate concept voor gebruik in het achterland, waar –opnieuw multimodale keuzes –gemaakt kunnen worden. Het –project sluit aan op de eisen van wereldwijde supply chains, optimaliseert het gebruik van beschikbare informatie en verwijdert de operationele en administratieve bottlenecks in zeehavens.

Het project bouwt verder op nieuwe concepten van samenwerking tussen exploitanten. In Juni 2010 is het project van start gegaan. Binnen dit project verzorgt Brabant Intermodal samen met de Technische Universiteit Eindhoven het eerste werkpakket dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve achterlandnetwerken en horizontale samenwerking tussen inland terminals.

  

Op vrijdag 20 mei heeft Dianne Soons als eerste student haar mastertitel gehaald bij een van de Dinalog R&D projecten. Soons ontwikkelde voor het project Ultimate een bundelingsmodel. Het model wat Soons heeft ontwikkeld kan enerzijds de voordelen en besparingen van het bundelen van ladingstromen berekenen plus de toename in betrouwbaarheid. Anderzijds doet het model een voorstel voor de verdeling van deze voordelen en besparingen voor alle deelnemende bedrijven. Soons heeft de kwestie vanuit het perspectief van de Game Theory benaderd. In de periode november 2010 tot mei 2011 werkte zij aan een model dat enerzijds de voordelen en besparingen van het bundelen van ladingstromen en van een toename in betrouwbaarheid berekent en wat anderzijds een verdeling van deze voordelen en besparingen voorstelt. Dit heeft ertoe geleid dat Brabant Intermodal inzicht heeft in de besparingen die een verbeterde betrouwbaarheid met zich meebrengt, iets wat lastig te bepalen is. Daarbij heeft men nu ook een beter beeld kunnen vormen bij hoe een eerlijke verdeling van deze voordelen eruit zou moeten zien, wat de grondslag betekent voor een duurzame samenwerking. De TU-studente is afgestudeerd met een 9.

   

6. Value creation – by closing the loop

 

Partners: Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, 12Return, Logitech, EVO , Spring Global Mail, PincVision

Projectleider: Erwin van der Laan – Erasmus Universiteit Rotterdam

   

Dit is een R&D project afkomstig uit de tweede call. Het project is onlangs van start gegaan. Het product van dit project moet een productrouteringsalgoritme zijn die helpt closed loops te realiseren en te coördineren. Er wordt een 4C-concept ontworpen voor hergebruik van halffabricaten en grondstoffen in de productieketen. Op deze manier blijven de materialen zoveel mogelijk binnen de productiestromen en gaat de waarde niet verloren. Afval krijgt weer economische waarde door hergebruik. Een tweede doel van het project is het opzetten van een 4-C bedrijf voor het coördineren van deze closed loop toevoerketens.

        

7. DAVINC3I

 

Partners: Wageningen University, Technische Universiteit Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam, FloraHolland, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), Productschap Tuinbouw kwekers, groothandelaren, logistiek dienstverleners, TLN, Platform Agrologistiek, GKC –“Ketens en Agrologistiek”

Projectleider: Jack van der Vorst – Wageningen Universiteit

     

De sierteeltsector in Nederland is van wereldklasse en fungeert als centrum voor de handel met heel Europa. Technologische ontwikkelingen leiden tot zaken doen in een meer gevirtualiseerde wereld. DAVINC3I onderzoekt hoe de Nederlandse sierteeltsector in het virtuele handelsnetwerk zijn leidende concurrentiepositie in wereldwijde sourcing en afzet van bloemen en planten in Europa kan versterken. Het consortium richt zich hierbij op innovatieve concepten voor informatie infrastructuren, comodaliteit, coördinatie en samenwerking in logistiek en commercie.

  

Op 28 maart heeft de kickoff van het project plaatsgevonden met alle partners. Er zijn ondertussen twee AiO’s aangesteld en gestart bij Wageningen Universiteit en TUE, er is een postdoc aangesteld bij Wageningen Universiteit die in juli start. Eind van dit jaar start ook nog een postdoc bij de VU Amsterdam.

“Momenteel wordt door alle projectpartners hard gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal relevante toekomstscenario’s”, aldus projectleider Jack van der Vorst. “Deze scenario’s vormen vervolgens de basis voor het verdere onderzoek naar innovaties in logistieke netwerken en besturingsconcepten, informatie-infrastructuren en businessmodellen. Zo zijn we bezig met het in kaart brengen (typeren) van de huidige afzetketens van bloemen en planten, de huidige ontwikkelingen en trends met nadruk op virtualisering, ontwikkeling van een conceptueel onderzoeksraamwerk waarmee de ketens geanalyseerd gaan worden.”

Ook vinden er interviews plaats met projectpartners om hun inzichten te verkrijgen. DAVINC3I zet ook drie studenten in om nationale en internationale benchmarkonderzoeken op te starten. Het bedrijfsleven is intensief betrokken bij het onderzoek en geeft aan waar de meeste behoeften en vragen liggen. Zo wordt meer inzicht verkregen in huidige ketenstructuren, ontwikkelingen en trends, in hoe de sector presteert in relatie tot andere sectoren. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot (gezamenlijke) acties bij het bedrijfsleven om beter in te spelen op het issue virtualisatie en versterking van de concurrentiepositie. “Met studentenprojecten gaan we in dit najaar dieper in op specifieke problematieken van deelnemende bedrijven”, aldus Van der Vorst.

Alle nieuwe kennis verkregen in dit project wordt ingebracht in het wetenschappelijke onderwijs en in het HBO/MBO-onderwijs.

     

8. 4C4D – City Distribution

 

Partners: Universiteit van Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft, TNO, Ahold, Cornelissen Transport, Etam Retail Services, Ortec, Peter Appel Transport, TNT, Transmission, TLN-KDN

Projectleider: Goos Kant, Universiteit van Tilburg

  

Een groeiend logistiek vraagstuk is de bevoorrading van de verschillende winkels in Nederlandse binnensteden. Hier zijn partijen met uiteenlopende belangen bij betrokken. Gemeentes willen hun binnensteden verkeersluw maken en willen zo min mogelijk overlast van vrachtverkeer voor het winkelend publiek. Winkels willen geen voorraad, maar continue aanvoer van producten. Transportbedrijven zijn gebonden aan beperkingen zoals vaste tijdvensters waarbinnen ze moeten leveren, een maximaal gewicht van wagens en eisen aan geluid, emissie en veiligheid. In het project 4C4D – City distribution ontwerpen detailhandel en transporteurs slimme concepten waarin ze de levering van verschillende winkels, goederenstromen en frequenties bundelen en regisseren.

 

"Er valt vaak met klanten best andere leverdagen af te spreken”, aldus Goos Kant. “Er kan meer dan de meeste mensen denken.” Leer je klant kennen en betrek de klant er in, is het advies dat Kant gaf tijdens een ontbijtsessie die werd gehouden om geïnteresseerden te informeren over het project.

Het 4C4D project heeft vijf werkpakketten die zich richten op de consolidatie en coördinatie bij retailers in een stedelijke omgeving, beoordeling en het verspreiden van kennis.

  

DEMONSTRATIEPROJECTEN

 

Kennis ontwikkelen is één. Zorgen dat kennis ook toepasbaar wordt gemaakt is twee. De demonstratieprojecten die onder Dinalog draaien moeten dat gaan bewerkstelligen. Er zijn twee projecten van start gegaan met een beschikbaar bedrag van in totaal 1,6 miljoen euro. Met een budget van 19 miljoen euro voor vier jaar is er nog volop ruimte voor nieuw in te dienen projecten.

 

1. Planning Services

 

Partners: Gordian Logistic Experts, Technische Universiteit Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie, NedTrain, Alstom Transport, Defense Materiel Organization, ECT, Fujifilm

Projectleider: Jan Willem Rustenburg, Gordian

  

Het eerste demonstratieproject van Dinalog draait vanaf januari 2011. Het project bestaat uit 5 werkpakketten. Binnen vijf jaar zal dit project leiden tot het aantrekken van tenminste vijf buitenlandse planningsdepartementen naar Nederland en de bevoorrading van de planning voor tenminste 20 Nederlandse bedrijven gaan verzorgen.

  

Spare parts planning is een lastige discipline binnen de logistiek. Veel bedrijven werken met standaardsystemen, en de benodigde modellen om voorspellingen te kunnen doen ontbreken. Het gevolg is te kleine of te grote voorraden, en dus onnodige kosten. In het demoproject Planning Services worden de spare parts voor meerdere bedrijven gecombineerd. Vanuit één regiecentrum wordt voor verschillende bedrijven en meerdere logistieke ketens de voorraad bijgehouden. Dit geeft schaalvoordelen en efficiëntie, bijvoorbeeld omdat in grotere hoeveelheden en dus tegen betere prijzen kan worden ingekocht. "Het is een uniek project", stelt Rustenburg. "Wij hebben niet eerder een demonstratieproject gedaan van deze omvang. Er werken voor ons bedrijf vier mensen aan het project, dat waren er anders een of twee geweest. Dankzij Dinalog kunnen we het groter aanpakken en sneller tot resultaten komen die door de meer partijen worden gebruikt. De impact op de sector zal daardoor groter zijn." Het is bijzonder dat verschillende partijen in de sector de resultaten zullen gebruiken. “Ik moet eerlijk zeggen dat het spannend is om deze ontwikkelingen samen met andere te doen. Maar we verwachten een bloeiende branche rond de control towers waar ook ons bedrijf van zal profiteren."

 

Rustenburg is benieuwd naar wat het instituut in de toekomst voor de sector gaat betekenen.

“De relatie tussen Dinalog en bedrijven is nu aan het ontstaan en moet zich nog bewijzen.

Een demonstratieproject als Planning Services is het perfecte podium om elkaar te leren kennen en erachter te komen wat we elkaar te bieden hebben.”

 

2. Logistics in the Construction Industry

 

Partners: Ballast Nedam Sustainability Services, Unidek, Keller Keukenfabriek, Oskomera Solar Power Solutions, COMBEX Transportbedrijf, Verweij Houttechniek, Berkvens

Projectleider: Jeroen Nagel, Project Leader Sustainable Developments Ballast Nedam

   

Bij bouwprojecten rijden er elke dag vrachtauto’s van verschillende leveranciers af en aan. Vaak zitten de auto’s maar halfvol en verloopt de ongecontroleerde belevering inefficiënt. In dit 4C-demonstratieproject worden meerdere logistieke ketens in de bouw bij elkaar gebracht. In het eerste deel van het project organiseert Ballast Nedam samen met zijn toeleveranciers gecombineerde transporten naar de productieafdeling van het bedrijf. Van daar af worden prefabonderdelen naar de bouwplaats gebracht. In de tweede fase van het project wordt bekeken of dit concept kan worden uitgebreid met supply chains en vervoerstromen van andere bouwbedrijven. Ballast Nedam heeft neemt de regie over de transporten. Het bouwbedrijf werkt voor de eerste keer samen met toeleveranciers. Het project is met enige vertraging van start gegaan onder een nieuwe projectleider, Jeroen Nagel.

   

Bron: Jaarboek Dinalog 2011

Reageer op dit artikel