artikel

Leon Pauwels: ‘Duurzaamheid als saus over de logistiek

Supply chain

Leon Pauwels: ‘Duurzaamheid als saus over de logistiek
Leon Pauwels

Een logistieke student trekt de aandacht van logistiek manager Tom Tillemans van Heinz. De opdracht luidt: ‘Realiseer een aantoonbare CO2-reductie in onze supply chain.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 15 april 2011.

“Er zijn veel te veel lege kilometers in het wegtransport. ‘Als vrachtwagens van glas zouden zijn, zou je zien dat slechts zeventig procent volledig is gevuld’. Deze quote is dan wel niet van mijzelf, maar heeft mij van begin af aan wel aangesproken en gemotiveerd om een concrete bijdrage te leveren aan de oplossing van dit economische en ecologische probleem.

   

Na de HAVO koos ik voor een zo breed mogelijke opleiding, waarmee ik mij niet zou vastpinnen op een richting waar ik later mogelijk spijt van zou kunnen krijgen. Het werd daarom twee jaar HBO voltijd logistiek en economie bij de HAN, gevolgd door de high potential study logistiek en economie. Een keuze waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt van heb gehad. Je kunt veel kanten op met logistiek, maar het vakgebied wordt door mijn generatie beslist nog niet als ‘sexy’ ervaren.

     

Ter illustratie: onze lichting bestaat uit slechts 50 studenten; bij alle andere studierichtingen is dat doorgaans het viervoud. Via het High Potential Program kwam ik in aanraking met logistiek manager Tom Tillemans van Heinz. Hij wilde dat ik het Green Order project zou implementeren binnen de supply chain van de Heinz Benelux organisatie. Duurzaamheid en CO2-reductie zijn nogal abstracte begrippen. In essentie komt het erop neer dat je zo min mogelijk lege kilometers wilt maken. Je kunt je daarbij beperken tot je eigen supply chain, maar het is veel effectiever ook je concurrenten erbij te betrekken. Die zitten nagenoeg met hetzelfde probleem, en een gezamenlijke oplossing zet veel meer zoden aan de dijk dan een individuele bedrijfsactie. Bedenk dat we wel met elkaar concurreren op het schap, maar niet in de logistiek!

    

Meerdere verladers en vervoerders worstelen met het in kaart brengen van CO2-uitstoot van gebundelde vracht. Dat doen we met de CO2 Netwerk-Indicator. Dat is een efficiency tool om CO2-uitstoot groepagevrachten te meten. Zo kan de logistiek dienstverlener voor meerdere partijen in kaart brengen hoeveel CO2 per klant wordt uitgestoten. Dit geeft de mogelijkheid om zowel het eigen proces als tegelijkertijd in dialoog met de klant het netwerk te optimaliseren. Deze CO2 Netwerk-Indicator is tevens geïntegreerd in andere duurzame methodieken als Green Order en Green Care Transport.

   

Mijn aanpak bij Heinz is om eerst gesprekken te organiseren, waarbij de gezamenlijke problemen en kansen worden onderkend. Vervolgens bied je de oplossing aan in de vorm van een samenwerkingsverband. Hierbij kun je denken aan het vervoeren van zoveel mogelijk producten voor meerdere afnemers in een en dezelfde trailer op een logische route. Ook kun je afspraken maken met je concurrenten over bijvoorbeeld cross-docking op één regionale locatie.”

 

LEON PAUWELS (21)

is een jonge student logistiek & economie aan het High Potential Program van de HAN in Nijmegen, die zijn loopbaan is gestart met ontwikkelen van duurzaamheid binnen Heinz Benelux logistiek. Hij is september 2009 bij Heinz begonnen met concrete duurzame ontwikkelingen in samenwerking met Connekt en de logistiek dienstverleners Bakker en Nabuurs logistiek.

   

Hij hoopt dat over vijf jaar:

men niet meer over duurzaamheid als prestatie en onderscheidend vermogen praat, maar dat het een gewoonte is geworden om duurzaam te ondernemen en dat slechts de uitzonderingen nieuws zijn. Zowel bij Heinz als bij andere ondernemingen.

    

Een nieuwe generatie komt met frisse ideeën. In de rubriek #talent ruim baan voor studenten en young professionals die een podium verdienen.

 

Reageer op dit artikel