artikel

Wat is Polca?

Supply chain

Wat is Polca?

Polca is niet alleen een dans, maar ook een logistiek concept voor de werkvloer. Volgens de bedenker ervan, de Amerikaanse professor Rajan Suri, laat Polca halffabrikaten dansen over de werkvloer. Feitelijk gaat het om een variant van het Kanban-systeem, bedoeld voor bedrijven die klant-specifiek producten maken en/of assembleren.

 

Bij Polca wordt de werkvloer opgedeeld in productiecellen, die alleen halffabrikaten voor elkaar maken als er bij de ontvangende productiecel capaciteit vrij is. Net zoals bij Kanban worden daarbij kaartjes gebruikt als signaal. Polca staat namelijk voor Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Autorization.Dankzij Polca wordt de werklast beheerst en – daardoor – de doorstroom op de werkvloer bevorderd.

Waarom is Polca bedacht?

Lean manufacturing, het systematisch reduceren van verspillingen, is bijzonder populair. Eén van die verspillingen is te veel onderhanden werk en tussenvoorraden. Een min of meer vast onderdeel bij Lean is daarom de invoering van stroomsgewijze productie (productiestraten), aangestuurd met Kanban. Daarbij worden aan de halffabrikaten instructiekaarten gekoppeld, die bij verbruik worden teruggezonden aan het voorgaande bewerkingsstation. Zo’n Kanban-kaart geeft daar het signaal af: Ik heb halffabrikaat (geleverd door jou) verbruikt, stuur me nieuw.

Het Kanban-systeem werkt alleen goed als het aantal productvarianten beperkt is. Er zijn echter steeds meer bedrijven die erg veel productvarianten maken, soms zelfs conform de wens van de klant. In dat geval faalt het Kanban-systeem, want:

  • Het is dan niet mogelijk om de werkvloer op te delen in min of meer lineaire productiestraten
  • Kanban neemt impliciet aan dat er voor elke mogelijke order kleine hoeveelheden zijn van de halffabrikaten die daarbij passen. Zijn er veel verschillende orders mogelijk, dan leidt dat in totaal toch weer tot veel tussenvoorraden. En is er sprake van klantspecifieke productie, dan is Kanban helemaal onmogelijk. In dat geval is immers pas nadat de producten zijn ontworpen bekend hoe de halffabrikaten eruit zien!

Wat is de relatie tussen Polca en QRM?

Rajan Suri positioneert Polca als één van de tools voor het realiseren van Quick Response Manufacturing(QRM). Bij deze managementfilosofie staat doorlooptijdverkorting centraal.

Hoe werkt Polca?

Ten eerste wordt de werkvloer opgesplitst in productiecellen. Binnen zo’n cel voeren mensen en machines een bepaalde klasse van bewerkingen uit. In tegenstelling tot ‘gewone’ Lean Manufacturing is er geen sprake van een vaste route die de orders afleggen. Integendeel, de verschillende halffabrikaten bewegen zich kris-kras over de werkvloer, waar ze – afhankelijk van het gewenste type eindproduct – productiecellen naar keuze aandoen. Vervolgens wordt het Polca-systeem ingevoerd. Alle productiecellen die materialen met elkaar kúnnen uitwisselen, worden daarbij paarsgewijs verbonden via circulerende Polca-kaarten.

Op zo’n Polca-kaart staan aan de ene kant de gegevens van een toeleverende productiecel (zeg T), en aan de andere kant de gegevens van een ontvangende productiecel (O). De clou is nu, dat cel T alleen aan een product mag gaan werken dat dóór moet naar cel O, als cel T een Polca-kaart T/O in zijn bezit heeft. Als cel O klaar is met de vervolgbewerking, wordt de T/O-kaart teruggestuurd. Op cel T wordt dan bekend dat er capaciteit op cel O is vrijgekomen, zodat de toelevercyclus van T naar O zich kan herhalen.

Het Polca-systeem lijkt een beetje op de toeritdosering van een snelweg. Door alleen productieorders toe te laten waarvoor er ruimte is verderop, wordt het ontstaan van files voorkómen. Is er nog geen capaciteit beschikbaar op een ontvangende productiecel, dan wordt er gewerkt aan orders die bij de verdere verwerking een andere route volgen.

Wat zijn de beperkingen van Polca?

Met name divergerende en convergerende werkstromen zijn lastig. In theorie is daar wel een oplossing voor, namelijk de productie in de werkcellen niet alleen op elkaar afstemmen met de Polca-kaarten, maar ook met een overkoepelend ERP-systeem. Dit bepaalt dan mede de volgorde van de vrijgegeven orders per werkcel.

Wordt Polca al toegepast?

Polca is al minstens tien jaar oud, en wordt met succes toegepast binnen diverse Amerikaanse bedrijven, waaronder Rockwell Automation, Olson Engineering en Alexandria Extrusions. In Nederland wordt Polca toegepast bij Bosch Scharnieren in Doetinchem.

 

Lees ook:

Meer informatie over Polca en QRM vindt u ook op www.procesverbeteren.nl

Reageer op dit artikel