nieuws

Failliet Mooy Logistics voor bijna 4 miljoen euro verkocht

Logistieke dienstverlening 5425

De curatoren van het failliete Mooy Logistics hebben vooralsnog 13,5 miljoen euro aan vorderingen ontvangen. Daarnaast zijn de twee onderdelen van de logistiek dienstverlener in Hazeldonk en Waddinxveen verkocht voor een bedrag van in totaal bijna 4 miljoen euro, blijkt uit een tussentijds faillissementsverslag van de curatoren.

Failliet Mooy Logistics voor bijna 4 miljoen euro verkocht

Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement begint spoedig melden de curatoren in het openbare verslag dat terug te vinden op Faillissementsdossiers.nl. Over de oorzaken van het faillissement kunnen de curatoren daarom nog geen uitspraken doen.

Vier geïnteresseerden voor doorstart

Mooy Logistics en Mooy Beheer, dat sinds 2106 deel uitmaakte van HZ Logistics, zijn half augustus op eigen initiatief failliet verklaard door de Rechtbank in Den Haag. Na het uitspreken van het faillissement hebben 29 geïnteresseerde partijen zich bij de twee curatoren gemeld voor een (gedeeltelijke) overname. Na een biedingsronde zijn de curatoren – zo blijkt uit het maandag gepubliceerde verslag – met vier partijen verder gaan onderhandelen over een doorstart.

Verkoop Mooy in delen

De curatoren hebben er uiteindelijk voor gekozen om de twee locaties van Mooy separaat te verkopen. VDH heeft de warehouse-activiteiten van het distributiecentrum in Hazeldonk overgenomen. De Oostenrijkse logistiek dienstverlener Gartner Group zal naast de warehouse-activiteiten in Waddinxveen ook de transportactiviteiten overnemen van Mooy.

Behoud van werkgelegenheid

De verkoop heeft exact 3,96 miljoen euro opgeleverd. Bij de uiteindelijke keuze voor Gartner en VDH hebben de curatoren onder andere rekening gehouden met de hoogte van het overnamebod en behoud van werkgelegenheid. Ten tijde van het faillissement had Mooy volgens het faillissementsverslag (download pdf) 267 werknemers in dienst.

Oorzaak faillissement Mooy is onbekend

Vooruitlopend op een doorstart hebben de curatoren de ondernemingen van Mooy Logistics tijdelijk voortgezet. Daartoe zijn met belangrijke stakeholders afspraken gemaakt. De curatoren willen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen over de exacte oorzaken van het faillissement van de logistiek dienstverlener. Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement gaan spoedig van start. Hierover wordt waarschijnlijk meer duidelijkheid verschaft in een volgend verslag dat de curatoren half december zullen indienen bij de rechtbank.

Reageer op dit artikel