nieuws

TLN: liberalisering transportmarkt moet stoppen

Logistieke dienstverlening

TLN: liberalisering transportmarkt moet stoppen

De door de Europese Commissie voorgestelde verruiming van cabotage ziet TLN niet zitten. De brancheorganisatie vindt de verschillen tussen de EU-lidstaten te groot. Verder openstellen van de vervoersmarkt zorgt voor negatieve gevolgen voor Nederlandse vervoerders. De aangekondigde bezuinigingen op de handhaving van de regels is voor TLN onacceptabel.TLN verzet zich tegen plannen om de vervoersmarkt verder te liberaliseren. Een door de Europese Commissie (EC) ingestelde werkgroep stelt een forse verruiming van binnenlands transport door buitenlandse vervoerders voor, de zogenoemde cabotage.  TLN vindt echter dat de sociaaleconomische verschillen tussen de oude en nieuwe Lidstaten nog steeds dusdanig groot zijn, dat er van een gelijk speelveld nog lang geen sprake is. Het nu verder openstellen van de vervoersmarkt zou zeer negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse vervoerders.

 

Cabotageregels verscherpen

De brancheorganisatie vindt dat de handhaving op de cabotage te wensen overlaat. Binnen Europa gelden duidelijke regels voor cabotage, maar door gebrek aan controle hierop hebben buitenlandse vervoerders in Nederland feitelijk vrij spel. Illegaal vervoer door buitenlanders werkt concurrentie vervalsend waardoor Nederlandse bedrijven uit de markt worden gedrukt. Door gebrek aan geld en duidelijke prioritering hebben inspectiediensten door heel Europa – maar ook in de Inspectie Leefomgeving en Transport in Nederland – te weinig aandacht voor illegale activiteiten van buitenlandse vervoerders. TLN wil dat minister Schultz en de Tweede Kamer maatregelen nemen om het toezicht op de bestaande cabotageregels te verscherpen.

 

Cabotage is binnenlands vervoer door een in het buitenland gevestigde transporteur. In heel Europa geldt dat een vervoerder niet meer dan 3 binnenlandse ritten in een week in het buitenland mag doen. Op termijn wil de Europese Commissie cabotage volledig vrij geven, om daarmee de voltooiing van de interne vrije markt in Europa dichterbij te brengen.

 

Te vroeg

TLN is altijd voorstander geweest van vrije cabotage, maar vindt het nu nog veel te vroeg om cabotage verder vrij te geven in Europa. TLN voorzitter Alexander Sakkers: “Zolang de sociaaleconomische verschillen tussen de oude en nieuwe EU Lidstaten niet zijn verkleind, zal vrije cabotage een te negatief effect op de Nederlandse markt hebben. Pas op de plaats is daarom gewenst.”

 

Scherpe handhaving bestaande regels

TLN is niet tegen concurrentie binnen Europa, maar de wet- en regelgeving moet wel door iedereen worden nageleefd en vooral  streng worden gehandhaafd. Door capaciteitgebrek bij inspectiediensten in Nederland, is er echter nauwelijks controle op deze regelgeving. “Buitenlandse vervoerders kunnen nu tegen vaak veel  lagere tarieven volledig hun gang gaan in Nederland”, aldus Sakkers. Hierdoor raken Nederlandse ondernemers sterk in de verdrukking. In tijden van crisis komt dit extra hard aan.” In oktober bood de brancheorganisatie al een petitie aan om aandacht te vragen voor de misstanden in het Europese wegvervoer en de handhaving van de regels.

 

Opdrachtgevers selecteren in deze tijd van crisis hun vervoerders nog meer op basis van kosten. Daar is op zich niets mis mee, mits de vervoerder legaal opereert. Het kan volgens TLN niet zo zijn dat een opdrachtgever consequent buiten schot blijft, indien hij kosten bespaart door stelselmatig een goedkope buitenlandse vervoerder in te zetten waarvan hij weet dat hij de cabotage en eventuele andere regels, overtreedt.  “De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever houdt niet op bij de slagboom”, aldus TLN.

 

Bezuinigen op handhaving onacceptabel

Minister Schultz van Haegen heeft in haar Begroting voor 2013 nog meer bezuinigingen op handhaving aangekondigd. Zo wordt het budget met ruim 2 miljoen naar beneden geschroefd. Het aantal arbeidsplaatsen tussen 2012 en 2017 daalt hiermee met 89 FTE.  Het aantal controleurs dat vrachtauto’s onderweg controleert is nu al veel te beperkt en wordt nog minder door de aangekondigde bezuinigingen. Sakkers: “TLN vreest dat straks de inspecteurs op 2 handen zijn te tellen. TLN doet richting de Tweede Kamer daarom een oproep de bezuinigingen ongedaan te maken; sterker nog juist extra capaciteit vrij te maken voor  handhaving op onder meer cabotage. Een goede handhaving in Nederland en Europa is de enige manier om illegaal opererende bedrijven aan te pakken.”

Reageer op dit artikel