nieuws

Standaard concept voor logistieke samenwerking

Logistieke dienstverlening

Standaard concept voor logistieke samenwerking
Tri-Vizor Baxter

Het Belgische bureau Tri-Vizor presenteert een uitgewerkt concept, waarmee verladers en logistieke dienstverleners snel kunnen instappen in horizontale samenwerkingsverbanden in met name nichemarkten. Dit voorjaar maakt het bedrijf de eerste implementaties bekend, onder andere voor chocoladefabrikanten en farmaceutische bedrijven.

‘Orchestrate & Operate’ (O&O), zo noemt Tri-Vizor dit concept. De systematiek is bedoeld als een geïntegreerde logistieke totaaloplossing voor een specifieke markt. Dat omvat dan regievoering door Tri-Vizor, die direct gekoppeld is aan de operatie van de logistieke dienstverlener en die zich naar de gebruikers toe vertaalt in één community portal met een volledige order-to-cash dienstverlening. De totaaloplossing is daarbij aangepast aan de eisen van de specifieke nichemarkt en omvat alle vereiste services. Omdat zoveel mogelijk verladers uit de nichemarkt worden gebundeld, kunnen belangrijke synergievoordelen worden gerealiseerd door concurrenten samen te brengen. In dat geval is Tri-Vizor niet alleen actieve ‘orkestrator’, maar eveneens trustee, de neutrale scheidsrechter, zoals de mededingingswet het voorschrijft.

 

Minder kosten en een duurzame relatie

Het concept biedt volgens de aanbieder voor alle deelnemende partijen voordelen. De verladers in een specifieke nichemarkt kunnen snel instappen met een panklare totaaloplossing. Bovendien levert het consolidatie-effect hen een lagere logistieke kostprijs op en een hoge duurzaamheid. In het concept maakt de logistieke dienstverlener samen met  Tri-Vizor deel uit van het regievoerende orgaan en is daarmee betrokken bij de wijze waarop de winstverdeling van de community tot stand komt. Het sturingsorgaan ontvangt voor haar prestaties een vaste fee, die kostendekkend is en een variabele fee als percentage van de gerealiseerde besparingen. Zowel de dienstverleners als Tri-Vizor zien dus hun opbrengsten toenemen naarmate ze hun werk beter doen. Het achterliggende idee is dat verladers op deze manier meer gaan focussen op het uitbouwen van synergie-effecten in plaats van op tariefsverlagingen door middel van jaarlijkse tenderprocessen.

 

Ervaring in horizontale samenwerking

Tri-Vizor heeft in het afgelopen jaar al ervaring op kunnen doen met , zoals zij dat noemen, ‘actieve orkestratie’ of ook wel ‘carpooling voor cargo’. Voor UCB en Baxter is een bundelingstraject uitgevoerd op een aantal Oost-Europese bestemmingen. Op een slimme manier synchroniseren van orders levert in dit project een concrete kostenbesparing op van tien procent en een CO2-reductie van meer dan dertig procent. Om dat te bereiken was een goede analyse nodig van het bundelingspotentieel van beide verladers. De gevolgde methode ligt mede aan de basis van het nu gepresenteerde O&O concept.

 

Klik hier naar de website van Tri-Vizor

Reageer op dit artikel