blog

Logistiek of Dienstverlener?

Logistieke dienstverlening

Volgens zeezeiler Roy Heiner kan bij mooi weer iedereen goed varen. Maar het is een storm die bepaalt wie winnaars en wie verliezers zijn.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 17 april 2009.


In een crisistijd is de kans voor innovatie groot. De transportsector is één van de sectoren waar de crisis hard aankomt. Deze lijkt een schoolvoorbeeld van wat Chan Kim & Mauborgne een ‘red ocean’ noemen: moordende concurrentie, lage marges en weinig onderscheidend vermogen tussen vele aanbieders. Reden genoeg voor de KNV om drie discussies te organiseren rond het thema innovatie. Hierin stelde ik een model, gebaseerd op het Harvard Business Review artikel ‘Unbundling the Corporation’ aan de orde. Het artikel stelt dat er binnen organisaties drie hoofdtaken zijn: (1) Productontwikkeling: voortdurend werken aan het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten; (2) Resource management : alle productiemiddelen en medewerkers optimaal inzetten; (3) Customer Relation Management (CRM): klanten vinden, behouden en optimaal bedienen.

Het artikel beargumenteert dat deze drie functies per definitie tegengestelde belangen hebben. Voor logistiek dienstverleners geldt bijvoorbeeld dat ze enerzijds voor Resource Management de bezettingsgraad van vrachtauto’s maximaal moeten benutten en anderzijds dat er bij CRM flexibel moet worden ingespeeld op de klantvraag, ook als dat rijden met een halflege auto betekent. Omdat er tussen die twee functies zo’n fundamenteel verschil zit, zouden zij afzonderlijk moeten worden uitgevoerd (‘unbundling’).

Dus enerzijds bedrijven die zich specialiseren in vervoer (logistiek) en anderzijds bedrijven zonder wagens of opslaglocaties die zich toeleggen op het regisseren van de logistiek van hun klanten; echte dienstverleners dus. Ontegenzeggelijk zit in dienstverlening veel meer toegevoegde waarde dan in transport en vormt dus een mogelijkheid voor een ‘blue ocean’. De argumenten konden de transporteurs niet overtuigen. Wel begrijpelijk ook. Immers In de storm kan je winnen, maar het risico van verliezen is ook groot. Om dan al je productiemiddelen de deur uit te doen is veel gevraagd. Maar de keuze lijkt onvermijdelijk: bent u primair logistiek of toch dienstverlener?

Reageer op dit artikel