artikel

Vijf overlevingstips voor logistiek dienstverleners

Logistieke dienstverlening

Vijf overlevingstips voor logistiek dienstverleners

In het jaar 2012 zijn volgens cijfers van NIWO 127 wegtransportbedrijven die op faillissementsdatum in het bezit waren
van een (Euro)vergunning failliet gegaan, 7 (6%) meer dan in 2011. Victor Ponsioen en Jack Pool van Districon geven hier vijf tips om te overleven.


Uit: Logistiek Magazine maart

 

 1. Koester je relatie

  Als een dienstverlener bij een bestaande klant in een tender belandt, staat vrijwel zeker de prijs onder druk. Voorkom dit, werk samen met je klant aan continue verbetering in prijs en service en adviseer aan welke knoppen je klant zelf kan draaien. Wij zien veel tenders die als een soort ritueel worden uitgevoerd en waarbij van te voren vaststaat dat men geen afscheid wil of kan nemen van de huidige dienstverlener. Na de tender is alleen de scope van de uitbesteding en/of de prijs veranderd.
 2. Verduurzaam

  Duurzaamheid krijgt een echte stimulans, een LSP kan de boot niet missen. Zinnige, zuinige en zonnige oplossingen, ofwel efficiënt, tegen weinig energieverbruik en met alternatieve energiebronnen (zon, wind, elektrisch rijden of biobrandstoffen). Vanuit de gedachte van de CO2 prestatieladder wordt dit een competitive advantage.
 3. Realiseer Operational Excellence

  The devil is in the details: Het is verbazingwekkend te zien hoe weinig dienstverleners bezig zijn met de details, terwijl daar toch nog veel verbeterpotentieel ligt. Denk aan het echt begrijpen van productiviteit, manco’s, ziekteverzuim en bijvoorbeeld de realisatie t.o.v. het oorspronkelijke plan. Brandjes blussen is aan de orde van de dag maar bomen vol met laaghangend fruit vergeet men te plukken. Dashboards die in de juiste context daadwerkelijk informatie verschaffen doen wonderen!
 4. Doe pro-actief voorstellen aan je klant

  Logistieke ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Een klant verwacht dat haar dienstverlener de trends kent, het kaf van het koren scheidt en pro-actief voorstellen doet zoals procesverbeteringen, technologische innovaties en servicemogelijkheden. Neem E-fulfilment, een dienstverlener kan op dit terrein een echte meerwaarde voor onzekere klanten realiseren.
 5. Last but not least: Leg afspraken goed vast in de overeenkomst

  Zorg dat de wederzijds verwachtingen op de juiste manier vastgelegd worden in een korte basisovereenkomst, leg verplichtingen van verlader en dienstverlener inclusief detailafspraken in een bijlage vast: SLA’s, grondslagen voor jaarlijkse prijsaanpassing, verzekeringen e.d. Standaard contracten voldoen in de praktijk lang niet altijd. Besef ook dat overeenkomsten niet mogen verworden tot “papieren tijgers”. Partnerships worden gevormd door partijen die de samenwerking zoeken, niet door partijen die elkaar met de overeenkomst om de oren slaan.

 

6 procent meer faillissementen

In het jaar 2012 zijn volgens cijfers van NIWO 127 wegtransportbedrijven die op faillissementsdatum in het bezit waren van een (Euro)vergunning failliet gegaan, 7 (6%) meer dan in 2011. De bedrijfsomvang is gemiddeld iets groter, deze is van 14,0 in 2011 gestegen tot 14,3 vergunningbewijzen per bedrijf. In Nederland zijn ongeveer 11.500 transportbedrijven actief, die alle beschikken over een (Euro)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Het aantal faillissementen komt neer op 1,1% van het totaal aantal vergunninghouders.

 

De 127 transportbedrijven die in het jaar 2012 failliet zijn gegaan bezaten samen 1.810 vergunningbewijzen. Elke vergunninghouder in het beroepsgoederenvervoer over de weg beschikt over een of meerdere vergunningbewijzen voor op de
voertuigen. Het aantal vergunningbewijzen geeft een indicatie over de omvang van het wagenpark. In onderstaande grafiek is weergegeven hoeveel vergunningbewijzen er in totaal bij de gefailleerde bedrijven in bezit waren. In 2012 gaat het om 1.810 vergunningbewijzen op een totaal van 103.000 uitstaande vergunningbewijzen. Dat komt neer op 1,8% van alle uitstaande vergunningbewijzen.

(Bron: NIWO)

 

Lees ook: Top 100 logistiek dienstverleners: Toppers of tobbers?

Reageer op dit artikel