artikel

Enquêteresultaten TNO-onderzoek logistiek dienstverleners 2008

Logistieke dienstverlening

De business unit Mobiliteit en Logistiek van TNO heeft in samenwerking met het vakblad Logistiek en NDL/HIDC een korte enquête bestaande uit drie vragen en drie stellingen ontwikkeld. Het doel is beter inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen die de sector zelf op zich af ziet komen.

Welk(e) personeelsonderwerp(en) staan voor uw bedrijf in 2008 bovenaan de agenda?

 

1. 81.8%

Hoe kan ik, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, voldoende goed opgeleid en gemotiveerd logistiek personeel werven en behouden?

 

2. 32.7%

Hoe kan ik, ondanks de 48-urige werkweek, toch voldoen aan de klantvraag?

 

3. 20.0%

Hoe kan ik diefstal van goederen door eigen medewerkers voorkomen?

 

4. 14.5%

Hoe kan ik, ondanks toenemende transportcriminaliteit, de veiligheid van mijn chauffeurs waarborgen?

 

Welk(e) kostenbesparing(en) staat(n) voor uw bedrijf in 2008 bovenaan de agenda?

 

1. 60.0%

Hoe kan ik de samenhang in het klantenportfolio verbeteren?

 

2. 43.6%

Hoe kan ik de winstgevendheid per rit vergroten?

 

3. 40.0%

Hoe kan ik de administratieve lastendruk verminderen?

 

4. 20.0%

Hoe kan ik het brandstofverbruik terugdringen?

 

 

Welk(e) ICT-toepassing(en) moet(en) wat u betreft op middellange termijn (3 tot 5 jaar) voet aan de grond krijgen?

 

1. 41.8%

Documentenautomatisering: documentenscan/digitale vrachtbrief

 

2.40.0%

Ketenbeheer: RFID/scannen/track&trace

 

3. 32.7%

Ritplanning: dynamische planningstools die ook rekening houden met congestie, venstertijden, etc.

 

4. 32.7%

Warehousetechnologie: meer geavanceerde TMS/WMS/APS

 

De toekomststrategie van logistiek dienstverleners is vooral gericht op schaalvergroting?

 

1.50.9%

Ja – Wij verkennen de mogelijkheden

 

2. 36.4%

Voor ons niet – wij opereren in een nichemarkt en zien daar voldoende groeipotentieel

 

3. 9.1%

Zeker – wij zijn bezig met de overname van een ander bedrijf

 

 

De discussie rondom CO2-reductie in de logistieke sector staat enorm in de belangstelling

 

1. 43.6%

Ja – wij oriënteren ons en zetten de eerste stappen

 

2. 30.9%

Voor ons niet – wij doen hier voorlopig niet aan mee en onderscheiden ons op andere gebieden

 

3. 21.8%

Zeker – wij bieden een vorm van groene logistiek aan

 

 

In Nederland is het als logistiek dienstverlener in de toekomst alleen mogelijk om efficiënt en winstgevend te opereren als je multimodaal werkt

 

1. 54.5%

Zeker – wij bieden al een totaalpakket aan

 

2. 21.8%

Voor ons niet – intermodaal vervoer is nooit succesvol geweest en zal het ook nooit worden / intermodaal vervoer niet mogelijk in deelmarkt

 

3. 18.2%

Ja – wij zien de noodzaak en verkennen de mogelijkheden

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pascal Eijkelenbergh: Adviseur Logistiek, TNO Business Unit Mobiliteit en Logistiek,

tel. (015) 269 68 73, pascal.eijkelenbergh@tno.nl

Reageer op dit artikel