artikel

Welke soorten dienstverleners zijn er?

Logistieke dienstverlening

Sommige logistieke dienstverleners doen alleen transport, anderen kunnen de hele keten besturen. Dit artikel geeft aan wat voor soort logistieke dienstverleners er zijn.

In de afgelopen decennia is het aantal logistiek dienstverleners sterk toegenomen. Er zijn grote en kleine partijen, internationale en nationaal georiënteerde bedrijven, wegvervoerders en  multimodale dienstverleners. Alleen al in Europa zijn er duizenden transportondernemingen en logistiek dienstverleners. Stuk voor stuk hebben ze hun eigen specialiteit en hun eigen strategie. Op de leverancierspagina is een overzicht te vinden van de grootste logistiek dienstverleners in Europa. Het overzicht maakt onderscheid op factoren als bedrijfsgrootte, -type en -specialisme.

 

Groen en blauw

De vakliteratuur wordt de markt verdeeld in een groen en een blauw deel.

 

Blauw

In de blauwe wereld staat een efficiënte exploitatie van transportmiddelen centraal, omdat het prijsniveau door scherpe concurrentie en onderhandelingsmacht van de klanten voortdurend onder druk staat. Er doen zich weinig onderscheidingsmogelijkheden voor, behalve op het operationele vlak. De blauwe wereld kenmerkt zich door veel verladers en dienstverleners. De toetreding tot dit deel van de markt is relatief eenvoudig en de drijfveer is in de meeste gevallen ‘economies of scale’.

 

Groen

De groene wereld omvat diensterleners waarbij de aandacht niet ligt in het aanbieden van lijndiensten of transportcapaciteit, maar op innovatieve ketenregie. De groene wereld wordt gevormd door een beperkt aantal verladers en een beperkt aantal dienstverleners. Toetreding tot deze wereld is moeilijk en de drijfveer is veel eerder ‘economies of scope’. 

 

Er zijn drie typen groene dienstverleners:

1. Systeemaanbieders voor geselecteerde klantengroepen: een pakket samenhangende functies op het gebied van de fysieke goederenstroom en de daaraan gekoppelde informatiestroom.

2. Ondernemingen die hebben gekozen voor een nauwe en diepgaande specialisatie in termen van een product-/markt-/technologiecombinatie.

3. Specialisten in de uitvoering van bijzondere projecten.

 

Voorbeelden van dienstverleners in de groene wereld zijn: DHL Solutions, UPS, Ceva Logistics, Exel Logistics, maar ook Nederlandse spelers als Frans Maas en Wim Bosman.

Keuze voor een blauwe of groene partner

De keuze voor een blauwe of een groene partner hangt samen met talloze factoren, waaronder het aandeel van de transport- en distributiekosten in de inkoopwaarde en de transparantie en de complexiteit van de transportmarkt.

Als transportkosten minder belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij serviceonderdelen en hoogwaardige componenten, dan is het strategische partnership vooral gericht op betrouwbaarheid en zekerheid. Zijn de transportkosten wel belangrijk, bijvoorbeeld bij toiletpapier en consumentenelektronica waarbij klanten strenge eisen stellen aan de tijdige en complete levering, dan is een strategische partnership op zijn plaats gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid en de totale ketenkosten.

Blauwe, tactische partnerships zijn er vooral in het palletvervoer, bij koeriersdiensten en bij pakjesvervoer. Hier zoekt een verlader eens per jaar de juiste one-stop-shopping partner. Het loont niet de moeite, hoe graag inkopers dat ook willen, om voor elke zending opnieuw de goedkoopste aanbieder te zoeken.

Praktijkvoorbeeld van een groene partner
Een goed voorbeeld van een strategisch partnership met een groene partner is de samenwerking tussen ACR Logistics, Kimberly-Clark en Lever Fabergé. Door de activiteiten van beide verladers te bundelen worden voordelen door de hele keten gerealiseerd. Beide verladers bedienen hun afnemers in één keer vanuit het Manufacturers Consolidation Centre te Raamsdonksveer.

 

De logistieke kosten, in het magazijn en bij het transport, zijn verlaagd door orders samen te voegen. Bovendien krijgt de afnemer minder vrachtwagens voor de deur en is de betrouwbaarheid van leveringen gestegen. Afnemers waren bereid zich aan te passen aan de nieuwe, gecombineerde, bestelmethode.

Reageer op dit artikel