artikel

Welke activiteiten lenen zich voor uitbesteden?

Logistieke dienstverlening

Bedrijven in handel en industrie besteden delen van hun logistieke proces uit aan logistieke dienstverleners. Dit artikel beschrijft welke taken zoals worden kunnen worden uitbesteed en wat hierbij de overwegingen zijn.

Drie vormen van uitbesteden

Als er over uitbesteding wordt gesproken, onderscheiden we drie verschillende vormen:

 

1.Transport en opslag

Ten eerste is er de uitbesteding van fysieke activiteiten, zoals transport en/of opslag. Een relatief eenvoudige constructie, waarbij het proces van uitbesteding zich voornamelijk afspeelt op het operationele niveau.

 

2. Distributie

Een tweede vorm is het uitbesteden van distributie. In dat geval worden niet alleen de fysieke taken uitbesteed, maar ook de beheertaken uitbesteed. De zorg voor zowel het uitvoeren als het beheersen van de dagelijkse processen wordt bij de logistiek dienstverlener neergelegd

 

3. Integrale logistiek

De derde vorm van uitbesteding is de meest verregaande: uitbesteding van de integrale logistiek; ook wel het Fourth Party Logistics (4PL-)concept genoemd. Hierbij neemt de logistiek dienstverlener de regie over voor (een deel van) de keten en wordt het uitbestedingproces aanzienlijk complexer.

 

Redenen voor uitbesteding

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een bedrijf delen van zijn logistieke proces beter kan uitbesteden:

 

1. Kosten

Voor veel bedrijven zijn de kosten doorslaggevend. Een deel van de vaste kosten wordt bij uitbesteding variabel gemaakt. Uitbesteding leidt echter ook tot lagere investeringen in gebouwen en ICT.

 

2. Flexibiliteit

Marktontwikkelingen dwingen ondernemers steeds meer om zich te concentreren op hun kernactiviteiten. Uitbesteding geeft ze ruimte en flexibiliteit om snel en efficiënt in te spelen op veranderingen in de markt. Bovendien neemt de logistiek dienstverlener de zorg over voor het inhuren van flexwerkers en uitzendkrachten.

 

3. Kwaliteit

De kwaliteit van het proces stijgt in veel gevallen doordat een gespecialiseerde dienstverlener beschikt over meer deskundigheid en ervaring.

 

4. Risico

Een bedrijf kan een aantal operationele en financiële risico’s neerleggen bij de dienstverlener.

 

Afwegingen en besluitvorming

Al lijken de voordelen nog zo overweldigend; uitbesteding van activiteiten die tot nu toe door de organisatie zelf worden gedaan is niet iets om zomaar te beslissen. Het management zal de nodige afwegingen moeten maken om te bezien of uitbesteden van (een deel van de) logistieke operaties past. Bij die afweging spelen meerdere strategische overwegingen een rol.

 

1. Wat is kernactiviteit

De belangrijkste is de vraag of logistiek wel of geen kernactiviteit is. Indien dit wel het geval is, is uitbesteding absoluut geen optie.

 

2. Welke taken wel, welke niet

Pas als is vastgesteld dat de logistieke processen niet tot de kernactiviteiten van de onderneming horen, kan worden bekeken welke delen van het proces uitbesteed kunnen worden. Ga hierbij voor elke activiteit afzonderlijk na of het wel of niet verstandig is om deze uit te besteden. Dit geldt zowel voor fysieke als voor administratieve en managementtaken. Vaak blijven commerciële en klantgerelateerde processen, zoals order entry en customer service, binnen de eigen organisatie en worden backoffice-activiteiten uitbesteed.

 

3. Uitbesteden of zelf verbeteren

Verder is het, voorafgaand aan een eventuele uitbesteding, goed om zicht te krijgen in de kwaliteit en het kostenniveau van de eigen operatie. Bij vergelijking hiervan met voorstellen van derden lijkt het externe voorstel al snel interessant, terwijl een eigen optimale operatie wellicht een betere optie is.

 

4. Synergievoordelen

Kijk daarnaast ook naar eventuele synergievoordelen. Bij transport gaat het dan vaak om verdichting van de stromen en frequentere levermogelijkheden, terwijl bij warehousing met name anticyclische opslag en uitwisselbaarheid van mensen en middelen extra voordelen opleveren.

Reageer op dit artikel