nieuws

Minister pakt logistieke regeldruk aan

Home

De regeldruk in de logistiek wordt flink gereduceerd. Hiervoor heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu een aantal concrete plannen gepresenteerd.

Minister pakt logistieke regeldruk aan

Het kabinet wil de regeldruk voor logistieke bedrijven in twee jaar tijd flink terugschroeven. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal speerpunten genoemd.

Verruiming bezorgtijden

Het ministerie wil op korte termijn onder meer lokale belemmeringen bij de bevoorrading van winkels verminderen. Green Deal ZES moet hierin bijdragen door verruiming van bezorgtijden. Ook het  terugdringen van beperkingen voor parkeren van grote bestelbussen in steden staat op de agenda. In de betreffende gemeenten wordt een algemeen verbod van het parkeren van grote bestelbussen herzien en worden er proeven gehouden met een aangepast regime.

Samenwerkingsverband

De actiepunten komen voort uit de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR L) werken overheden, vertegenwoordigers van handels- en productiebedrijven, de Topsector Logistiek en het logistieke bedrijfsleven samen aan een slimmer geregelde logistiek. Dit samenwerkingsverband heeft na een analyse- en inventarisatiefase van regeldruk knelpunten met behulp van Actal een vijftigtal knelpunten benoemd.

Andere actiepunten

 • Harmoniseer toleranties volumemetingen bij bulkgoederen
 • Beperk de consequenties fiscale strafbeschikking AEO-certificaat
 • Hergebruik industriestandaards
 • Adviseer over dual use & strategische goederen
 • Onnodige boetes door verlopen Eurovignet
 • Differentieer de geldigheidstermijn van gasmetingen in zeecontainers
 • Toename registratie risicovolle producten (verordening 669)
 • Ondersteun bedrijven bij voldoen aan gevaarlijke stoffenregelgeving
 • Schep inzicht in exporteisen bestemmingslanden
 • Stimuleer digitalisering transport documenten
 • Te hoge bedragen tachograafkaarten
Reageer op dit artikel