nieuws

Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk stap dichterbij

Home

De gebiedsontwikkeling van de Moerdijkse Hoek, waar ook het Logistiek Park Moerdijk deel van uitmaakt, kan beginnen. Minister Van der Hoeven, minister Cramer (VROM, Ruimte en Milieu), Commissaris van de Koningin Maij-Weggen (Provincie Noord-Brabant) en burgemeester Den Duijn (Moerdijk) hebben deze week een intentieovereenkomst ondertekend.

Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk stap dichterbij
Locatie Logistiek Park Moerdijk

De gebiedsontwikkeling omvat onder meer een herstructurering en intensievere benutting van het al bestaande bedrijventerrein inclusief het deels braakliggende Shellterrein en de ontwikkeling van een logistiek park van 150 hectare in de oksel van de A16 en A17.

 

Grootschalige logistiek

De gebiedsontwikkeling Moerdijk komt voort uit het project Moerdijkse Hoek uit de Nota Ruimte. Daarin was sprake van 600 hectare nieuw terrein. In de gebiedsontwikkeling Moerdijk is slechts sprake van 150 hectare nieuw terrein voor grootschalige logistiek. Dit komt mede door de herontwikkeling en intensivering van het huidige bedrijventerrein Moerdijk.

 

Businesscase

Nu ondertekening van de Intentieovereenkomst een feit is, wordt tot eind 2008 door partijen gewerkt aan een zogeheten sluitende businesscase, waarin onder andere de financiering van het logistieke park moet worden geregeld. Voor het Rijk neemt het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) dit traject op zich. De Minister van Economische Zaken blijft echter wel het politieke aanspreekpunt. Het is de bedoeling dat de eerste bedrijven zich in 2010 gaan vestigen op het logistieke park.

 

Uitstel

De ondertekening van de intentieovereenkomst stond overigens al afgelopen juli gepland, maar werd uitgesteld omdat met name de fractie van Groen Links in de Tweede Kamer zo zijn bedenkingen had tegen de aanleg van nieuw bedrijfsterrein, terwijl er nog bedrijfsterrein braak ligt.

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel