nieuws

Polen moeten wachten tot 1 maart 2007

Home

De grenzen kunnen niet voor maart volgend jaar volledig open voor werknemers uit Polen en andere Oost-Europese landen die sinds 2004 EU-lid zijn. Dat heeft dinsdag een meerderheid van de Tweede Kamer van CDA, de linkse oppositie en de SGP bepaald.

Polen moeten wachten tot 1 maart 2007
Polen

Daarmee is het plan van het demissionaire kabinet om de grenzen al per 1 januari 2007 te openen van de baan.

CDA, PvdA, GroenLinks en de SGP benadrukten te streven naar zo snel mogelijk vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Maar volgens de partijen heeft Henk van Hoof van Sociale Zaken onvoldoende gedaan om ontduiking van arbeidsvoorwaarden, illegale arbeid en problemen met huisvesting te voorkomen. Dat blijkt onder meer uit waarschuwingen van de vakbeweging dat er nog in veel branches, zoals de bouw en agrarische sector, problemen zijn.

 

Huiswerk op orde
Bovendien heeft Van Hoof volgens Kees Vendrik van GroenLinks de tijd om zijn huiswerk alsnog op orde te krijgen, omdat voor 1 maart de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) niet klaar is voor de registratie van de nieuwe groep arbeidsmigranten. De bewindsman moet in ieder geval met werkgevers en vakbonden afspraken gaan maken om verdringing van werknemers in Nederland en uitbuiting van Polen tegen te gaan.

 

Maatregelen ‘opwaarderen’
De staatssecretaris stelde dat hij bereid is om de maatregelen “daar waar mogelijk op te waarderen”. Maar volgens hem zijn de meeste vereiste voorbereidingen getroffen en zal een beperkt aantal op korte termijn worden afgerond. Ook is het volgens hem niet de verantwoordelijkheid van de overheid om te controleren of cao-afspraken die werkgevers en bonden maken, worden nageleefd. Dat moeten sociale partners zelf doen, meent hij.

 

Economische groei gehinderd
De VVD-bewindsman benadrukte dat vrij verkeer van werknemers zo snel mogelijk gewenst is, omdat de economische groei wordt gehinderd door een tekort aan werknemers. Daarbij kreeg hij alleen steun van zijn eigen partij, VVD, en D66. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders wil dat de grenzen helemaal niet opengaan voordat eerst alle Nederlanders die van een uitkering genieten, aan de slag zijn geholpen.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel