nieuws

Personeel werven met SMS en e-mail

Home

In december start Wiver met een nieuw HRM-softwareprogramma. Dit programma stelt de personeelsorganisatie in staat om het matchingsproces te versnellen. Zo is het mogelijk om via de SMS-module en via de e-mail uitzendkrachten te werven, maar ook om uitzendkrachten te benaderen voor bij voorbeeld een acute vacature.

Personeel werven met SMS en e-mail
Personeel

Met dit programma kan Wiver snel communiceren met haar uitzendkrachten. Ook maakt dit programma het mogelijk om nog sneller vacatures te vervullen. Als er een aanvraag van een opdrachtgever binnenkomt voor bijvoorbeeld een spoedrit voor dezelfde avond of de volgende dag, kan Wiver onmiddellijk alle mogelijk beschikbare chauffeurs uit haar database selecteren en benaderen. Tevens kan Wiver bij ziekte-uitval direct de gevraagde medewerkers aan haar opdrachtgevers leveren. De organisatie werkt met een reservepool om bij nood snel personeel te leveren vanaf 6 uur ’s ochtends.

 

Human Resource Management (HRM)

In het dagelijks taalgebruik wordt HRM vaak gebruikt als synoniem voor personeelsbeleid. Juister is het om Human Resource Management te zien als een specifieke invulling van personeelsbeleid

  • Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn baten. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie.
  • Personeel is in eerste instantie een lijnverantwoordelijkheid (dat wil zeggen: een verantwoordelijkheid van het management), niet die van personeelsfunctionarissen.
  • Er is sprake van een langetermijnvisie op personeelsbeleid.
  • Personeelsinstrumenten moeten geïntegreerd worden toegepast. Werving, selectie, personeelsplanning, opstellen functieprofielen en opleidingsplannen staan in directe relatie tot elkaar.
  • Strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid beïnvloeden elkaar.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel