nieuws

Energiebesparing in de koude keten lastig

Home

In de praktijk blijkt het niet zo gemakkelijk energiebesparende maatregelen in te voeren, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hameren op energiebesparing voor het terugdringen van broeikasgasemissies.

Energiebesparing in de koude keten lastig
energiebespareing koeltechnologieën

energiebespareing koeltechnologieën

Invoering van energiebesparende maatregelen is vooral moeizaam door onbekendheid met besparingsmogelijkheden en onvoldoende vertrouwen op besparingen in de praktijk.

 

Methoden

Nederlandse kennisinstellingen hebben, samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, een zoektocht gestart naar acceptabele methoden om het energieverbruik tijdens koelvriesopslag en -transport met zeker dertig procent terug te dringen, oftewel een besparing van ongeveer één miljard euro. De belangrijkste mogelijkheid om energie te besparen in deze Renewable Cooling methoden, is om natuurlijke gratis kou te benutten.

 

Concurreren met gangbare systemen

De hoge investeringskosten remmen invoering van Renewable Cooling methoden echter af, net als onvoldoende afstemming tussen koudeproductie en koudebehoefte. De initiatiefnemers van het project pakken deze blokkades aan en krijgen steun van de EOS-LT (Energie Onderzoek Subsidie Lange Termijn) regeling. Het doel is conceptontwerpen van systemen te maken die binnen tien jaar in werking zijn en concurrerend zijn ten opzichte van gangbare koelsystemen.

 

Gratis kou

Renewable Cooling technieken genereren koude op basis van ‘natuurlijke processen’, zoals:

  • verdampingskoeling: afkoeling door verdamping van water in onverzadigde lucht;
  • vrije koeling: koeling met koude buitenlucht, met benutting van minimumtemperatuur in de nacht;
  • bodemkoeling: rechtstreeks gebruik van grondwater voor koeling van leefruimtes; rechtstreeks of in combinatie met gangbare koelsystemen;
  • zon: combinatie van een zonnecollector met absorptiekoeling;
  • wind: directe aandrijving van een koelcompressor;
  • nachtstraling: een soort omgekeerde zonnecollector koelt ’s-nachts sterker af dan de omgeving;
  • koudeopslag (over verschillende tijdsschalen, variërend van een dag tot seizoenen)

 

Toename energieverbruik

Ons land kent veel koelvriesopslag en -transport. Het energieverbruik voor koelen en vriezen in de industrie en de agrarische sector is ca. een procent van het nationale energieverbruik en dat aandeel neemt nog steeds toe. Er zijn nog amper toepassingen als alternatief voor elektrisch aangedreven koelinstallaties.

 

Partners in het onderzoek zijn:

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken; regeling Energie Onderzoek Subsidie: lange termijn

 

Reageer op dit artikel