nieuws

Werkstress tijdens vakantie door continue bereikbaarheid

Home

Hoger opgeleide Nederlanders werken door tijdens hun vakantie. Tweederde van hen is tijdens de vakantie gewoon bereikbaar voor het werk. Zeven op de tien checkt tijdens de vakantie zijn e-mail. Voor circa één op de vijf heeft het bereikbaar moeten zijn voor het werk buiten werktijd psychische gevolgen tot resultaat.

Werkstress tijdens vakantie door continue bereikbaarheid
Barometer

Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. De e-mail wordt gemiddeld twee per week gecontroleerd. En er wordt gemiddeld anderhalf keer week contact opgenomen met het werk per telefoon, sms en/of e-mail. Volgens Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership neemt het werken tijdens vakanties in 2006 met meer dan tien procent toe in vergelijking met 2005. Verschuur: “Het ter beschikking stellen van laptops en mobiele telefoons legt een zekere morele claim op werknemers. Ook de trend dat door ICT de grens tussen werk en privé vervaagd is in dit onderzoek steeds duidelijker waarneembaar.”

 

De cijfers

In het MKB ervaart men de grootste werkdruk tijdens de vakantie. Er wordt het minst doorgewerkt in de sector overheid en non-profit. Dit is het meest binnen de dienstensector. Onderstaand een aantal cijfers over de bereikbaarheid van hoger opgeleide medewerkers tijdens vakantie:

– tweederde (64 procent) is tijdens de vakantie bereikbaar voor het werk;
– vier op de tien (39 procent) neemt een mobiele telefoon mee voor zakelijk gebruik;
– een kwart (24 procent) wordt verzocht bereikbaar te zijn tijdens vakantie;
– een op de vijf (18 procent) ondervindt stress van het gevoel bereikbaar te moeten zijn voor het werk, ook buiten werktijd;
– zes op de tien (61 procent) vindt het niet wenselijk om bereikbaar te zijn tijdens vakantie;
– een kwart (27 procent) wordt onrustig als men niet bereikbaar is tijdens vakantie;
– voor bijna de helft (49 procent) duurt het gemiddeld 2,3 dagen voordat men tijdens vakantie het werk van zich kan afzetten.

 

 Het gehele rapport 

Reageer op dit artikel