nieuws

Greenports gaan voor samenhang

Home

NAALDWIJK – Greenports, clusters van (glas)tuinbouwbedrijven, hebben een manifest vastgelegd. Overheid en bedrijfsleven in tuinbouw willen samenhang brengen in kennis & innovatie, ruimte, bereikbaarheid, regelgeving en Europese agenda.

De vijf Greenports die internationaal opereren (Westland/Oostland, regio Aalsmeer, Venlo, Duin- en bollenstreek en Boskoop) zetten zich in de Strategische agenda neer op basis van eigen ondernemersschap. De overheid moet daarbij randvoorwaarden scheppen in de ruimte en infrastructuur. Zo wordt veel energie gestoken in de herstructurering van verouderde gebieden en clustering. Geanalyseerd wordt nu waar hinderlijke knelpunten in het wegennet liggen.
Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nodigde de Greenports uit om mee te werken aan het opzetten van een agenda van overheid en bedrijfsleven. Op het gebied van bereikbaarheid gaat het om goede onderlinge verbindingen tussen de Greenports. Knelpunten op (snel)wegen nopen tot alternatieve vervoersmogelijkheden, wellicht ook in verstransport. De Greenports willen daarom inzetten op multimodale vervoersconcepten, omdat trein en vooral water volgens het manifest nog tal van onbenutte mogelijkheden bieden. Voorts wordt voorgesteld de pilots in agrologistiek voort te zetten.
Ook gaat het erom overbodige en dubbele regelgeving te verminderen. LNV vraagt het bedrijfsleven om hiervan voorbeelden aan te dragen, zodat hier wat aan gedaan kan worden. Verder vragen de Greenports om een Europese agenda. Een Brusselse lobby lijkt nodig om het Greenportconcept subsidie te verschaffen, aldus het manifest.

Reageer op dit artikel