nieuws

Logistieke mythes arbeid onder de loep

Home

ZOETERMEER – Nederland Distributieland onderzocht de logistieke mythes over Nederland. Ze doen negen aanbevelingen om met de concurrentiefactor ‘arbeid’ de logistieke koppositie van Nederland binnen Europa te versterken.

De factor ‘arbeid’ speelt een belangrijke rol in de besluitvorming van buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Het blijkt dat er veel mythes bestaan over de factor arbeid. Om dit te bereiken doet NDL in het manifest een negental aanbevelingen. De belangrijkste aanbeveling is dat Nederland op internationaal niveau aan een beter imago van de arbeidskosten moet werken. Hierover bestaan in het buitenland hardnekkige misverstanden. Tevens is het van belang om in het buitenland uit te dragen dat Nederland geen arbeidstekort heeft. NDL is van mening dat daarbij de uitstekende verhouding in Nederland tussen kosten, productiviteit, motivatie en flexibiliteit van arbeid sterker benadrukt moet worden. Ook is van belang om in de promotieactiviteiten van Nederland als vestigingsland, uit te dragen dat Nederland in de logistiek unieke mogelijkheden heeft tot het flexibel inzetten van arbeidskrachten van zowel vast als tijdelijk personeel. NDL hecht tevens veel waarde aan het ontwikkelen van een internationale benchmark met vergelijkingsmateriaal over de factor arbeid in de logistiek.
Het manifest is tot stand gekomen in samenwerking met de NDL-leden Boer & Croon, Manpower, Nauta Dutilh, Plimsoll Advies Groep, Randstad, RES Project Management en Tempo Team.

In LogistiekKrant 4, 4 maart 2005 meer over dit onderwerp.

Reageer op dit artikel