nieuws

Twee nieuwe participaties voor NV BOM

Home

De NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft in samenwerking met Stimulus Venture Capital Fund BV een belang van 30% genomen in het aandelenkapitaal van Weekers Industriële Automatisering BV (WIA). Daarnaast heeft de BOM ook een belang van bijna 30% in ZON Aquafarming.

WIA uit Valkenswaard ontwikkelt en verkoopt ‘pick & place’-robots voor diverse industrieën. WIA heeft een robot ontwikkeld, de Robogo die vooral bedoeld is voor zogenaamde “pick & place” handelingen. WIA richt zich onder meer op de automotive-industrie, AGF-sector, foodindustrie en de verpakkingsindustrie en speelt in op de vraag door voornamelijk hybride automatisering toe te passen (samenwerking tussen mens en robot). Voor de sterke groei en verdere ontwikkeling heeft de onderneming momenteel behoefte aan risicodragend kapitaal. Het innovatieve en technologisch karakter van deze internationale onderneming, gecombineerd met goede rendementsverwachtingen, sluit goed aan bij de participatiecriteria van de BOM. ZON Aquafarming BV uit Helmond richt zich op de exploitatie van een productieketen voor de teelt van de tropische vissoort tilapia. Met het risicokapitaal van de BOM kan Zon Aquafarming haar activiteiten verder uitbreiden. Voor de BOM is een participatie in Zon Aquafarming interessant vanwege de goede aansluiting van de visteeltactiviteiten bij de noodzakelijke omvorming van de economische structuur van het Brabantse platteland.

Reageer op dit artikel