nieuws

SCM-visie SAP te boek gesteld

Home

SAP heeft in de persoon van Claus Heinrich zijn visie op de supply chain te boek gesteld. De 234 pagina’s tellende publicatie heeft de titel Adapt or Die meegekregen. Volgens SAP moeten bedrijven zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden om te overleven.

“Nieuwe technologieën voor supply chain management en flexibele productie zorgen ervoor dat bedrijven vroegtijdig kunnen signaleren wanneer de voorraad in onbalans is met de vraag en dat ze direct kunnen snijden in de productie als er onbedoeld voorraad dreigt te ontstaan.” Claus Heinrich, directielid van SAP, is Alan Greenspan dankbaar voor dit citaat. Het staat op een prominente plaats in zijn onlangs verschenen boek Adapt or Die. SAP beweert namelijk die nieuwe technologieën te leveren waarvan Greenspan rept.
Adapt or Die gaat over de manier waarop een bedrijf volgens die filosofie van SAP en Greenspan zou moeten werken, natuurlijk met de software uit Walldorf. In 234 pagina’s behandelt Heinrich onder meer de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden in een ‘adaptive business network’. Daarna gaat hij uitvoerig in op de vier stappen die gezet moeten worden om tot zo’n flexibel bedrijfsnetwerk te komen: visibility, community, collaboration en adaptability. Tot slot werpt hij nog even een blik in de toekomst.
Altijd handig is de verklarende woordenlijst die achterin het boek is opgenomen.

Adapt or Die;
Transforming your Supply Chain into an Adaptive Business Network
Claus Heinrich with Bob Betts
John Wiley & Sons, 2003
ISBN: 0-471-26543-8
www.wiley.com

Reageer op dit artikel