nieuws

Amsterdamse haven wordt ‘groen

Home

De duurzaamheid van de Amsterdamse haven wordt verder vergroot. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil een collectieve vervoersvoorziening, zodat het havengebied goed bereikbaar wordt voor werknemers die geen gebruik van de auto maken.

Dat staat in de nota ‘Duurzaamheid Gemeentelijk Havenbedrijf’. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam wil verder vervoer over water stimuleren. Ook intensivering van het ruimtegebruik is speerpunt in het beleid. Zo wil B&W bijvoorbeeld nieuwe bedrijven met een relatief hoge personele bezetting verplichten om een parkeerplaats in de kelder of op het dak te bouwen. Daarnaast wil het college dat alleen nog maar gebruik wordt gemaakt van verantwoord hardhout. Hiervoor wordt een gezamenlijk inkoopsysteem opgezet. Voorts start een parkmanagement, wordt overgeschakeld op groene stroom, zal het aantal windmolens in het havengebied worden verdubbeld en wordt het fiets- en voetpadennet uitgebreid. Het college verwacht verder door maatregelen het ontstaan van (verontreinigde) baggerspecie te voorkomen.
De nota is een uitwerking van de Havenvisie 2010. De gemeenteraad beslist op 9 mei over dit voorstel.

Reageer op dit artikel