nieuws

Slecht jaar 2002 voor vervoerders

Home

RIJSWIJK – Uit een onlangs door NEA Transportonderzoek en –opleiding gehouden bedrijvigheidonderzoek blijkt dat 2002 een slecht jaar is geweest voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

De verwachte rentabiliteit voor 2003 wordt door bijna 40 procent van de onderzochte vervoerders als slecht beoordeeld en de helft is negatief over het vrachtprijsniveau. Het onderzoek is gehouden onder circa 100 wegvervoersbedrijven. De vervoerders noemen als grootste probleem: de toenemende kostenstijgingen (69 procent) en het vrachtprijsniveau (62 procent). Verder spelen congestie (46 procent) en ziekteverzuim (31 procent) een rol van betekenis. De toenemende concurrentie uit het buitenland wordt door ruim een kwart van de vervoerders als problematisch ervaren.

Reageer op dit artikel