nieuws

Cruciaal principe-akkoord CAO SHB

Home

De directie van de vroegere havenarbeidspool SHB en de vakbonden hebben woensdagavond laat een principe-akkoord bereikt over een CAO die loopt tot eind januari 2004. Het CAO-akkoord moet 4 miljoen euro opleveren. Was er geen akkoord bereikt dan was de SHB waarschijnlijk volgend jaar failliet gegaan. Bij het bedrijf werken nu nog 830 mensen. Al in 2004 moet de SHB minder dan zevenhonderd werknemers hebben.

De tarieven van de SHB zullen afhankelijk van het soort werk en het moment waarop het wordt uitgevoerd stijgen met een percentage van tussen de 3,5 en 5 procent. Janssen heeft dat inmiddels voorgelegd aan de grote klanten die tegelijkertijd aandeelhouder zijn. Volgens hem zijn zij in grote lijnen akkoord. Havenbreed wordt een zogenoemde piekpool met rond de 500 man als levensvatbaar en noodzakelijk gezien.

De SHB is van oorsprong een stichting van Rotterdamse havenbedrijven. In de arbeidspool werden mensen aangenomen die bij de bedrijven overtollig waren. In ruil daarvoor had de SHB het monopolie op het leveren van arbeidskrachten wanneer er pieken waren bij de havenbedrijven. De lonen werden, als er geen werk was, in feite betaald door het ministerie van Sociale Zaken.

Sinds de privatisering van de SHB in 1995 ging het echter mis. In enkele jaren tijd raakte de SHB door de ‘bruidsschat’ die het bedrijf bij de privatisering had meegekregen heen. Dat geld ging op aan mensen die volledig doorbetaald thuis op de bank zaten, aangezien er geen werk voor hen was, of omdat zij het moderne havenwerk niet konden uitvoeren. Toen twee jaar geleden ook nog de zo belangrijke containeroverslag stagneerde, raakte de SHB in grote moeilijkheden.

Ondanks leningen van onder andere het Gemeentelijk Havenbedrijf moest het bedrijf op een totale loonkostensom van 35 miljoen euro ongeveer 4 miljoen zien te vinden. In het nu gesloten principe-akkoord leveren de werknemers onder meer vrije dagen en een solidariteitsheffing in, en wordt gekort op de ploegentoeslagen wanneer er niet wordt gewerkt. Tegelijkertijd is een grotere flexibiliteit in de roosters vastgelegd.

Vooral over dat laatste is directeur E. Janssen zeer tevreden. “Daardoor neemt de productiviteit enorm toe.” Hij denkt dat de SHB met deze CAO definitief uit de zorgen is “als de markt tenminste niet instort”. De komende jaren stromen namelijk honderden werknemers uit die op grond van oude havenakkoorden vervroegd met pensioen kunnen.

De onderhandelingsdelegatie van het personeel zal het akkoord neutraal aan de leden van de vakbonden voorleggen. “Het is natuurlijk geen leuk nieuws dus ik kan het niet positief voorleggen”, aldus FNV-bestuurder R. Wennekes. “Maar hadden we dit akkoord niet gesloten dan was het over en uit geweest met de SHB.”

Reageer op dit artikel