blog

Analytics noodzakelijk om nummer één positie te veroveren

Home

Analytics noodzakelijk om nummer één positie te veroveren

De Benelux heeft de laatste jaren aan terrein verloren als een van de sterkste logistieke regio’s ter wereld. Nederland staat nu nog maar op plaats 5 van de wereldwijde Logistics Performance Index. Om op logistiek gebied weer de nummer een te worden zijn analytics noodzakelijk, aldus Ronald Teijken. Hij legt hier uit waarom.

Een veelgenoemde reden van de daling is het gebrek aan een flexibele bedrijfsvoering. Bedrijven missen de potentie om op basis van de juiste inzichten snel de juiste keuzes te maken. Zowel in hun eigen logistieke keten als over externe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het optimaliseren van de transportkosten door te kijken naar verschillende combinaties van vervoersmiddel en route.

Dit is opmerkelijk, want uit onderzoek blijkt dat organisaties die slim gebruikmaken van inzichten uit data 260% meer kans hebben om tot de best presterende binnen hun sector te behoren. Ook weten ze ruim anderhalf keer meer omzet te realiseren dan hun branchegenoten. Als de Benelux weer voorop wil lopen in logistiek, dan moeten organisaties beter ‘luisteren’ wat digitale data vertellen en analytics gaan integreren in hun supply chain.

Er zijn veel verschillende manieren om gebruik te maken van inzichten uit data. Grofweg kunnen we drie niveaus van analytics onderscheiden: descriptive, predictive en prescriptive analytics. Elke variant maakt op een andere manier gebruik van gegevens om besluitvorming in een organisatie te optimaliseren.

Realtime beslissingen
Een levering heeft zojuist het vrachtschip gemist. Dus moet snel besloten worden of de levering dusdanig van belang is dat deze alsnog via de lucht wordt verzonden of dat deze kan wachten op het volgende schip. Dit soort beslissingen worden nu nog vaak gemaakt door enorme Excel-bestanden in te voeren en na te lopen. Een tijdrovende klus. Hierdoor is het onmogelijk om snel rationele keuzes te maken die gebaseerd zijn op realtime ontwikkelingen. Door descriptive analytics in te zetten, wordt in één oogopslag zichtbaar wat er in de keten gebeurt. Op basis van die informatie kan snel gehandeld worden, want het systeem geeft een signaal af wanneer actie vereist is.

Voorspellingen
Realtime kennis vormt anno 2012 een minimale voorwaarde voor wie grote hoeveelheden informatie effectief wil inzetten voor betere bedrijfsresultaten. Maar wat als we een stap verder gaan en kunnen voorspellen wat er in de toekomst staat te gebeuren? Met predictive analytics kan met behulp van bestaande data en statistische analyses nog beter in worden gespeeld op toekomstige kansen. Bijvoorbeeld door op basis van benzineprijzen te voorspellen welke transportmiddel de minste kosten met zich mee zal brengen en toch efficiënt is. Is dat de boot, de trein, het vliegtuig of toch de vrachtwagen. Hiervoor gebruikt een organisatie allereerst de eigen data. Daarnaast kan de eigen informatie gekoppeld worden aan de informatie die extern beschikbaar is, zoals olieprijzen en het weer, om zo in te spelen op de laatste trends. Dit maakt het mogelijk om voor een bepaalde dag de exacte kosten voor verschillende routes en transportsystemen te voorspellen en af te wegen. Goede voorspellingen maken betere strategische keuzes mogelijk.

Geautomatiseerde beslissingen; de online boekverkoper
Nog een stap verder gedacht: wat als we ook de daadwerkelijke keuze voor het beste scenario kunnen automatiseren? Met prescriptive analytics wordt alle informatie die beschikbaar is gecombineerd met externe trends om automatisch de beste volgende actie aan te bevelen. Deze techniek weegt miljoenen of zelfs miljarden opties automatisch tegen elkaar af. Met het oog op kosten en service wordt vervolgens het beste scenario aanbevolen. Zo kun je als online boekverkoper:

  • Een 10-15% betere oplossing vinden door alle leveringen en bijbehorende kosten van vrachtverkeer automatisch tegen elkaar af te wegen en een efficiënte routeplanning te laten bepalen.
  • Het juiste aantal en de locaties van magazijnen bepalen om de producten een optimale doorstroom in de keten te geven.
  • De inventaris optimaliseren door automatisch een buffer in de supply chain te laten bouwen en te laten berekenen hoeveel extra voorraad van elk item aanwezig moet zijn.


De inhaalslag in logistiek begint dus met data-driven besluitvorming. Hoe meer een organisatie op basis van realtime informatie keuzes kan maken, hoe flexibeler zij is. Leidende buitenlandse bedrijven, met name in de elektronicasector, doen reeds hun voordeel door op de drie niveaus in te zetten. In de Benelux wordt echter nog teveel vastgehouden aan de handmatige Excel-bestanden. Door alleen al te investeren in het eerste niveau – descriptive analytics – kunnen Benelux bedrijven grote stappen maken: directe resultaten zijn kostenbesparing en snellere besluitvorming. Pas wanneer organisaties analytics volledig integreren in de bedrijfsprocessen, en luisteren naar wat digitale data te vertellen hebben, kunnen ze aan een serieuze inhaalslag beginnen. En wie weet kan de Benelux dan weer de nummer één positie bereiken in de wereld van logistiek.

Reageer op dit artikel