blog

Hoe kun je inspelen op de kilometerbeprijzing?

Home

Hoe kun je inspelen op de kilometerbeprijzing?
Kilometerbeprijzing

De kilometerbeprijzing komt er aan! Wat zijn de noodzakelijke innovaties om de effecten van de kilometerheffing op te vangen? Walther Ploos van Amstel zet enkele ideeën op een rij…

Welke sectoren willen we eigenlijk aan onze regio binden? Kansrijke sectoren zijn voedingsmiddelen, hi-tech, energietechnologie, farmacie, fijnchemie, MRO (maintenance valley) en hoogwaardige machinebouw. Meer moet je niet willen. Slim samenspel van toeleveranciers, fabrikanten, groothandel, flexpartners, detailhandel, kenniscentra, overheden en natuurlijk logistiek dienstverleners bepaalt succes of falen. Initiatieven als Amsterdam Connecting Trade, Maintenance Valley en Industrieterrein Hazeldonk zijn goede voorbeelden.
 

Samenwerking in de supply chain
Het is juist het Nederlandse poldermodel dat bijzondere kracht zou kunnen geven. Martin Christopher betoogt dat de concurrentie verschuift van tussen ondernemingen onderling naar tussen supply chains. Samen werken aan het bedenken van producten, het maken van producten en het leveren van die producten. Mijn studenten zeggen: ‘van korrel tot borrel’. Samenspel bepaalt succes of falen. Niet meer die ene onderneming, dat ene schakeltje in de supply chain. Ondernemingen moeten niet elkaar beconcurreren, maar samen concurreren. De bloementeelt- en tuinbouw sectoren laten zien dat dat kan. We hebben het duurste gas van de wereld, razend duur personeel en de tuinbouw ziet op kostbare grond, toch weet die sector door intensieve samenwerking binnen de sector zich staande te houden als wereldspeler. SCA, Hak en Hero laten in Breda zien dat samenwerking loont!
 

Cross Chain Control Centers
Veel verladers overwegen het bundelen van goederenstromen met die van andere verladers. Het laten samensmelten van supply chains is het nieuwe instrument om nog meer logistieke kosten uit de keten te halen. Daarvoor heeft de Commissie van Laarhoven het concept Cross Chain Control Center (4C) gelanceerd. Het Nederlandse Centraal Boekhuis is een voorbeeld van 4C dat al meer dan 100 jaar laat zien dat het kan.
  

Transparantie en connectiviteit
ICT ondersteunt logistiek op vele manieren. Ten eerste is informatie nodig over klanten, leveranciers, capaciteiten, goederenstromen en geldstromen. Er is ook informatie nodig voor het dagelijks uitvoeren van logistieke processen in afdelingen als verkoop, productie, het distributiecentrum, bij de service en het transport. Vervolgens is informatie nodig voor de planning en besturing van de processen op het niveau van de goederenstroom en de afdelingen. Tenslotte is informatie nodig voor tactische en strategische logistieke beslissingen op het niveau van de gehele keten. Succesvolle supply chains kenmerken zich door grenzenloze uitwisseling van informatie in de keten op alle niveaus!
 

Competenties van supply chain managers
Logistiek is mensenwerk. Werk van 600.000 mensen in Nederland. Pakjes gaan pas bewegen als die mensen in de logistieke keten beslissingen nemen over bestellingen, de magazijnplanning, de prioriteiten in het transport of wanneer ze de klant een levertijd beloven.
Nederland is bij uitstek een land dat om logistiek draait. Logistiek is een hoogwaardige vorm van dienstverlening die draait om intelligente systemen en slimme oplossingen. Toch is er te weinig animo om logistiek te studeren en wordt het werk ondergewaardeerd. Onlangs is ‘Nederland is logistiek’ gepresenteerd.

Nederland supply chain land vraagt om managers die kampioen zijn in:

  • Het winstgevend inrichten van waardeketens
  • business scenario planning: het continu denken in termen van ‘wat als’
  • het opzetten van succesvolle allianties
  • het inzetten van ICT voor de planning en besturing van de waarde keten
  • het daadwerkelijk invoeren van innovaties in de waarde keten.

 

De logistieke sector wordt dan weer een gezonde, winstgevende sector waarin het leuk, of modieus gezegd, ‘sexy’ is om te werken.
 

Wat gaat beprijzen de logistieke keten kosten
Reken het eens uit voor jouw onderneming; wat gaat beprijzen jouw logistieke keten kosten?
Is innovatieve samenwerking ook in jouw sector nodig tussen verladers, dienstverleners, technologie en overheden. En dat is meer dan alleen die vrachtwagen, dat schip, dat bedrijventerrein of die uitbreiding van infrastructuur. Het gaat vooral om slimmer samenwerking. Wat vertel jij je baas in het eindejaarsgesprek?

Reageer op dit artikel