nieuws

Goederentransport per spoor daalt

Distributie 583

Het goederenvervoer per spoor in Nederland daalt. Er werd in 2017 ruim 1,5 miljoen ton minder per spoor vervoerd dan in 2016. Gemeten over een periode van 10 jaar stijgt het railvervoer wel. Ook het aandeel internationaal vervoer neemt toe.

Goederentransport per spoor daalt

In 2017 werd in totaal 41,19 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Dat is een daling van 1,5 miljoen ton ten opzichte van 2016. Toen kwam het totaal uit op 42.614.000 ton. De daling wordt veroorzaakt door een lagere tonnage van binnenlands vervoer en afvoer, blijkt uit cijfers van het CBS.

Internationaal vervoer

Het internationaal vervoer daarentegen zit in de lift; zowel absoluut als procentueel.  Inmiddels is ruim 93% van het totale goederentransport per spoor internationaal. Het internationale vervoer is ook de motor achter de groei de afgelopen 10 jaar. Tussen 2007 en 2017 steeg het totale goederenvervoer per spoor met 0,5 miljoen ton naar 41,2 miljoen ton. Het internationale goederenvervoer  nam in de periode 2007-2017 toe van 35 miljoen ton naar 38 miljoen ton.

 

spoorvervoer

 

 

Cijfers 2007-2017

In dezelfde periode daalde het binnenlandse spoorvervoer van ruim 5,5 miljoen ton binnen Nederland vervoerde goederen in 2007, naar ruim 2,7 miljoen ton in 2017. Het aandeel van het internationale goederenvervoer per spoor groeide van 86 procent in 2007 naar 93 procent in 2017. Het aandeel doorvoer verdubbelde van 4 procent in 2007 naar 8 procent in 2017. Het aandeel aanvoer steeg in dezelfde periode van 22 naar 25 procent.

 

 

 

 

 

Lees ook
Overheid geeft spoorgoederenvervoer flinke steun in de rug

 

 

Duitsland blijft het belangrijkste handelsland voor goederenvervoer per spoor. Driekwart van de goederen gaat naar Duitsland terwijl andersom 49 procent van de aanvoer in het buurland wordt geladen. Op ruime afstand volgen Italië, België, Oostenrijk en Polen.

Eerder werd al bekend dat het goederenvervoer over de weg van en naar Nederland vorig jaar is toegenomen. 

 

Reageer op dit artikel