nieuws

‘Meer asfalt biedt onvoldoende soelaas tegen files…’

Distributie 1440

De tijd van nadenken over binnenvaart als alternatief voor het wegvervoer is voorbij. Overheden krijgen meer oog voor de mogelijkheden van vervoer over water. “Maar we zijn er nog lang niet”, meent het Bureau Voorlichting Binnenvaart.

‘Meer asfalt biedt onvoldoende soelaas tegen files…’

TNO berekent dat de schade voor de logistieke bedrijvigheid als gevolg van files met 100 miljoen euro is gestegen ten opzichte van vorig jaar en inmiddels 1,2 miljard euro bedraagt. TLN, de belangenorganisatie voor het wegvervoer, pleit voor meer asfalt op de belangrijkste knelpunten. Maar het Bureau Voorlichting Binnenvaart ziet dat niet als de oplossing. Het is tijd om eindelijk serieus werk te maken van nieuwe innovatieve vervoersconcepten per schip. “De infrastructuur van waterwegen, met 150 havens en ruim 30 containerterminals is al aanwezig. Capaciteitsproblemen kent de binnenvaart dus niet. Een win-win situatie voor alle partijen”, zegt Mariska van der Starre, programmamanager van de organisaties die opkomt voor de belangen van de binnenvaartsector.

Leren van voorbeelden binnenvaart

“Meer asfalt biedt onvoldoende soelaas. De schade door files zal tot 2021 alleen maar toenemen, zo berekent het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.” Van der Starre roept op tot gezamenlijke actie. “Er moet zowel door overheden als in de logistiek veel meer gedacht worden in nieuwe vervoersconcepten, waar vrachtwagens, trein en binnenvaartschepen gezamenlijk op een slimme manier het meest optimale vervoer verzorgen.”
Er zijn volgens de programmamanager voldoende goede voorbeelden. Heineken, Maersk, TataSteel en Heinz zijn met een groot deel van hun transport overgestapt op de binnenvaartschepen. Deze bedrijven hebben hun logistiek anders ingericht en aanpassingen gedaan in hun bedrijfsvoering. “Van de obstakels die zij overwonnen hebben kunnen we allemaal leren.”

Transportbranche positief over derde kwartaal 2017
Dit zijn de cijfers van het CBS

 

‘Verborgen capaciteit’ van tenminste 100 procent

De binnenvaartsector profileert zich graag als innovatief en duurzaam. Van der Starre zegt dat gemiddeld genomen een binnenvaartschip zestig vrachtwagens van de weg kan houden. Dat levert een CO2 reductie op van dertig procent. Dat verklaart in haar ogen de belangstelling van gemeentes en andere overheden voor deze vervoersvorm.
“Maar we zijn er nog lang niet. Het ontbreekt nog aan eenduidig beleid waarbij de binnenvaart als een belangrijke pijler binnen slimme intermodale oplossingen wordt gezien. Beleid dat niet alleen gericht is op investeringen in natte infrastructuur, maar ook op het stimuleren van het optimale gebruik daarvan.”
De capaciteit van de Nederlandse waterwegen biedt nog volop mogelijkheden tot verdere groei. Het voorlichtingsbureau vindt wel dat er  blijvend moet worden geïnvesteerd in infrastructuur als bruggen en sluizen en waar nodig voorwaardenscheppend beleid wordt ontwikkeld. Vrijwel alle economische regio’s in Nederland en Noordwest-Europa zijn via grootscheeps vaarwater ontsloten met een verborgen capaciteit van tenminste honderd procent.

Reageer op dit artikel