nieuws

Amsterdam neemt stedelijke distributie op de schop

Distributie

Amsterdam neemt stedelijke distributie op de schop

Met het vandaag ondertekende convenant ‘Slim en Schoon door de Stad’ is de weg vrij voor Amsterdam om een keur aan maatregelen om uiteindelijk te komen tot een uitstootvrije winkelbevoorrading van de binnenstad in 2025. EVO en TLN ondersteunen het stedelijke distributie convenant en noemen het ‘een werkzaam duurzaam akkoord’.

De gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven (waaronder TLN en EVO) en de Hogeschool van Amsterdam hebben vandaag het convenant Slim en Schoon door de stad getekend, waarin afspraken staan die de stedelijke distributie bevoorrading van bedrijven in de stad moet verduurzamen.

Duurzame initiatieven belonen

Het convenant is er met name op gericht om het aantal gereden kilometers in de hoofdstad terug te brengen en te verschonen, bijvoorbeeld door het stimuleren van de inzet van elektrische voertuigen bij stedelijke distributieactiviteiten. Met maatregelen, voordelen en privileges worden koplopers, bedrijven die het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzame stedelijke distributie, beloond en het moet daarnaast andere bedrijven over de streep trekken om met schone voertuigen de bevoorrading en levering ‘slimmer’ te doen. Door leveringen te bundelen hoeven er volgens de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld dagelijks minder vrachtauto’s per bedrijf de stad in.

Uitstootvrije winkelbevoorrading

De maatregelen in het convenant moeten jaarlijks leiden tot 3,5 miljoen minder of schoner gereden kilometers in het gebied binnen de ringweg A10. Uiteindelijk moeten de maatregelen uit het vandaag ondertekende convenant zorgen voor een uitstootvrije winkelbevoorrading van de Amsterdamse binnenstad in 2025.

Invoering beperkte milieuzone

Vooruitlopend op dit streven wordt er per 2017 een beperkte milieuzone ingevoerd (voor bestelauto’s van voor het bouwjaar 2000) en is er – naar voorbeeld van Utrecht – een Commissie Bevoorrading ingesteld, waarin bedrijven de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de effecten van haar beleid op de bevoorrading. TLN had hier op aangedrongen. “In Utrecht heeft een vergelijkbare commissie geleid tot een efficiënt overleg tussen alle betrokken partijen”, verklaart de organisatie op haar eigen website.

Niet kakelen aan zijlijn

Jeroen de Veth van EVO zegt vandaag in Het Parool over de stedelijke distributie plannen van de gemeente Amsterdam: “Driekwart jaar geleden beseften we dat onze achterban er niets aan heeft als we blijven kakelen langs de zijlijn. En ik heb reden om aan te nemen dat de plannen er dan nu slechter uit zouden zien voor ons.”

Redelijke milieuzone

De milieuzone-maatregel uit het convenant is overigens opmerkelijk aangezien het bedrijfsleven -met EVO en TLN voorop- vorig jaar nog furieus reageerden toen de verantwoordelijk wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) zijn plannen hierover presenteerde. In Het Parool spreekt De Veth nu over een ‘bescheiden en redelijke milieuzone’. “Bij nader inzien bleken de Amsterdamse plannen nog mild vergeleken met de milieuzone die Rotterdam instelt.”

Tien maatregelen

Zelf nemen bedrijven ook meer dan tien maatregelen die hun stedelijke distributieactiviteiten moeten verduurzamen. Naast slimmere laad- en losplaatsen, een collectieve afvalinzameling en watergebonden losplaatsen, optimaliseren ze bijvoorbeeld hun bouwlogistiek en komen er twee goederenafgiftepunten waar winkeliers hun goederen laten afleveren, zodat een vervoerder ze kan bezorgen op tijdstippen dat de winkelier nog niet aanwezig is. De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt de projecten de komende jaren op het gebied van onderzoek en uitvoering.

Aansluiting bij Green Deal

TLN meldt vandaag ook dat Amsterdam de landelijke ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’ (GDZES) gaat ondertekenen. GDZES – dat vorig jaar november door diverse steden en bedrijfsleven werd ondertekend in Groningen – bevat landelijke afspraken en spelregels om te komen tot een verregaande reductie van de uitstoot van CO2 in de stedelijke distributie. De aanpak is gericht op lokaal maatwerk, maar wel met zo veel mogelijk uniformiteit in toegangseisen voor voertuigen.

Reageer op dit artikel