nieuws

Wegtransport ruim grootste ondanks toename spoor en water

Distributie

Wegtransport ruim grootste ondanks toename spoor en water

Het aandeel van transport via de binnenvaart en het spoor is de afgelopen twintig jaar gestegen. Wegvervoer blijft echter het binnenlandsvervoer domineren.

Van het goederenvervoer binnen Nederland, ruim 625 miljoen ton, gaat ruim 80 procent over de weg en bijna 20 procent via de binnenwateren. Slechts 2 procent van het vrachtverkeer gaat via het spoor en minder dan 1 procent gaat via de lucht.

Dat stelt het CBS in de eerste uitgave van het rapport Transport en mobiliteit 2015. Hierin worden feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland gepresenteerd.

Goederensoorten

Belangrijke goederen die over de weg worden vervoerd zijn onder meer levensmiddelen, landbouwgoederen, stukgoederen en bouwmaterialen. Bijna driekwart van alle goederen dat met binnenvaartschepen gaat, bestaat uit bulkgoederen als kolen, ijzererts, diesel en benzine, ijzer en staal en chemische grondstoffen en producten. Bij treinen is dit ruim de helft, terwijl per vrachtauto een kwart van zulke goederen wordt vervoerd.

Stijging binnenvaart

Hoewel het wegtransport veruit de belangrijkste modaliteit is in het binnenlandsvervoer, steeg het gezamenlijk aandeel in het vervoer van binnenvaart en spoor sinds 1994 van 21 naar 29 procent in 2014. Tenminste als er wordt gekeken naar het geladen gewicht in combinatie met afstand (gewicht x kilometer). Binnenvaart en spoor worden vooral ingezet op middellange afstanden (tussen 150 en 1 000 kilometer). De toename is vooral te danken aan de binnenvaart. Het aantal teu’s in de binnenvaart steeg in 2014 met ruim 22 procent ten opzichte van 2010.

Verhouding onveranderd

Als enkel wordt gemeten in gewicht dat binnen Nederland wordt geladen en gelost, dan is de verhouding tussen het wegvervoer en de binnenvaart en het spoor samen nagenoeg onveranderd. Een verklaring hiervoor is dat voor het vóór- en/of natransport nog steeds de vrachtauto wordt ingezet. Vooral wegvervoer gaat vaak over korte afstanden (tot 150 kilometer.

Nederland koploper

Van de landen waar grote rivieren doorheen stromen, wordt in Nederland en in België met 34 procent verreweg het meest vervoerd via de binnenvaart. Wat het spoorvervoer betreft scoort Nederland met een aandeel van 3,8 procent relatief laag. Alleen in Luxemburg, Griekenland en Ierland is dit aandeel nog lager. In Frankrijk, Polen en Duitsland is het aandeel van het wegvervoer het hoogst.

 

Reageer op dit artikel