nieuws

Halve ton voor doorstart stadsdistributie Zutphen

Distributie

Halve ton voor doorstart stadsdistributie Zutphen

De gemeente Zutphen stelt vijftigduizend euro beschikbaar om van de stadsdistributie eindelijk een succes te maken. De Stichting Stadslogistiek Stedendriehoek krijgt de subsidie om schone stedelijke distributie in de Gelderse stad een nieuwe impuls te geven.

Al een paar jaar wordt de binnenstad van Zutphen met twee smalle elektrische voertuigen bevoorraad. Omdat slechts een paar winkels hier gebruik van maken, is stadsdistributie vooralsnog nooit een succes geworden, meldt dagblad de Stentor maandag. “Dat moet anders”, vindt binnenstadsmanager Remco Feith, die ook vertegenwoordigd is in de nieuwe stichting. “Ik ben van mening dat deze manier van het bevoorraden van winkels in de binnenstad kans van slagen heeft.”

Geen successen

De afgelopen jaren is stadsdistributie in Zutphen door meerdere partijen uitgevoerd, maar zowel Delta, Paperlinx als de regionale Stadsbode wisten er geen succes van te maken.

Gemeente kiest voor doorstart

Toch stelt het Zutphense college van burgemeester en wethouders vijftigduizend euro beschikbaar aan de Stichting Stadslogistiek Stedendriehoek; twintigduizend euro komt per direct beschikbaar om een doorstart mogelijk te maken.

Sluitende businesscase

Zonder dit geld houdt stadsdistributie per direct op te bestaan, meldt de Stentor dat zich baseert op een brief van het college aan de Zutphense raad. De resterende dertigduizend euro komt volgens de krant vrij na oplevering van een sluitende businesscase.

Green Deal

Zutphen is ook één van de ondertekenaars van de vorig jaar november ondertekende Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. In deze overeenkomst is vastgelegd dat overheden en bedrijfsleven gezamenlijk proeftuinen voor stadslogistiek ontwikkelen en uitvoeren

Reageer op dit artikel