nieuws

Duurzame logistiek blijft steken in early adopter fase

Distributie

Duurzame logistiek blijft steken in early adopter fase

Is het thema duurzame logistiek over zijn hoogtepunt heen of is het inmiddels al onderdeel geworden van reguliere bedrijfsvoering van logistieke bedrijven en daarmee volwassen geworden? Deze vraag stelde Jan Scheffer onlangs op Logistiek Link. Voor en tegenstanders melden zich op het platform. De meningen zijn verdeeld.

Is duurzame logistiek volwassen geworden? 27 reacties kwam er op deze populaire Logistiek Link post van Jan Scheffer binnen. Centrale vraag is hoe duurzame logistiek beklijfd in bedrijfsdoelstellingen en ook echt geld oplevert en blijft opleveren. Is er een rol voor de overheid, voor de bedrijven of juist voor de consument?

Rol overheid

“Groen is mooi, maar de logistieke ondernemer kan daar nu niet van leven, hij moet ieder dubbeltje omdraaien”, aldus Hessel Visser. “Hier ligt een schone taak voor de overheid om dat waar te maken in financiële voordelen, voor de voortrekkers.” Susanne Balm deelt de mening van Visser niet: “Het zou pas echt mooi zijn als het niet langer als “schone taak van de overheid” gezien wordt, om duurzame logistiek financieel haalbaar te maken. Het is uiteindelijk de keuze van de consument die de business case gezond moet gaan krijgen. Wat dat betreft, kijkend naar afzetmarkt, denk ik dat duurzame logistiek nog lang niet volwassen is.

Bert Wolters: Ik ben het met Susanne eens dat duurzame logistiek pas volwassen is als de consument bereid is ervoor te betalen. Toch zie ik wel mooie initiatieven van transportondernemers die verwachten met schone voertuigen en/of bundelen winst te kunnen maken.

Niet schaalbaar

Daniel Klaasen constateert ook dat de volwassenheid nog ver weg is. Dat komt volgens hem door gebrek aan kennis en het onvoldoende inzichtelijk zijn van de huidige uitstoot. “Pilots zijn niet schaalbaar, business cases zijn moeilijk rond te krijgen en de regelgeving staat initiatieven in de weg”, somt Klaassen op.

Early adopter fase

Volgens Wolters zitten we nu pas in de early adopter fase. Françoise van den Broek: “Eens. Duurzame logistiek is 1) nog lang niet volwassen en 2) gaat niet alleen over CO2-uitstoot. Het is zeker geen taak van de overheid (alleen). De ondernemers zullen de wegen moeten vinden om hun bedrijfsvoering verstandig te verduurzamen. Binnenkort is dit ook mijn onderwerp in de Collegereeks Transport en Logistiek: Duurzaam ondernemen, een must voor de continuïteit van de onderneming.

Van den Broeks lectorale rede bij haar aantreden als lector logistiek en duurzaamheid gaat ook over dit onderwerp.

Geen subsidie nodig

Grondstoffen schaarste, onzekerheden in afzetgebieden, vertragingen op terminals, vulkaanuitbarstingen. Het zijn volgens Van den Broek allemaal aspecten waar je je als (logistiek) ondernemer bewust van moet zijn en alternatieven voor achter de hand moet hebben. “Hiervoor zijn soms systeeminnovaties en transities nodig. Juist bedrijven die dit écht snappen en anticiperen, maken nu al het verschil en presteren ook financieel beter. Dit zijn echter niet per se bedrijven die hiervoor subsidies nodig hebben, of op de grote trom slaan.”

Geen tijd

Veel logistieke bedrijven lijken vooral met de dagelijkse praktijk bezig te zijn en gunnen zichzelf geen tijd om dieper na te denken over hun duurzaamheidsstrategie. Herman van der Helm: “Mijn ervaring met duurzaamheid in alle sectoren is, dat er heel weinig mensen zijn die iets willen veranderen. “We doen het al jaren zo, en dat gaat goed”.

Jonge start up Airhunters geeft aan als klein bedrijf geen hinder te ondervinden van keuzes uit het verleden. “Het is juist veel gemakkelijker als kleinere organisatie zaken echt anders en duurzamer aan te pakken. Maar natuurlijk is de impact vaak geringer.”

Van den Broek: “Verduurzamen gaat over de lange termijn visie en strategie. Bij familiebedrijven zie je dit sterker, omdat zij meer op de lange termijn gericht zijn. Voor wat betreft de kleinere bedrijven, als die er niet zelf aan beginnen, krijgen ze het vroeg of laat opgelegd door hun contractpartners. Duurzaam ondernemen vraagt om anders denken, niet om de sinaasappel nog een beetje verder uit te knijpen. Jonge bedrijven kunnen dat makkelijker en staan meer open voor andere vormen van samenwerking en dienstverlening.”

Bert Wolters: “Dat duurzaam ondernemen in de basis vraagt om een andere manier van denken ben ik helemaal met je eens. Ik krijg echter de indruk dat het verder uitpersen van de sinaasappel voor veel bedrijven eenvoudiger is. Zelf ga ik ervan uit dat een redelijke marge onderdeel uitmaakt van duurzaam ondernemen, maar ik heb toch ook gehoord dat er wel veel duurzaamheidseisen worden gesteld, maar dat veel opdrachtgevers daar geen hogere prijs voor willen betalen. Ik ben het met Airhunters en jou eens dat kleinere bedrijven het voordeel van grotere flexibiliteit hebben en minder last van ingesleten patronen. Ik vraag me echter af of zij over voldoende tijd en middelen beschikken om hun idealisme duurzaam (dus ook winstgevend) te kunnen volhouden.”

Conclusie

Jan Scheffer concludeert: “Goed te zien dat het onderwerp duurzame logistiek zo geweldig leeft en nog zeker geen gesneden koek is. Met mijn vraag wilde ik juist deze discussie los krijgen, omdat ik het gevoel kreeg dat kleinere bedrijven meer ondersteuning nodig hebben en grote bedrijven hun imagovoordeel hebben opgehaald en het nu wel geloven. Ik weet dat is wat hard neergezet, maar ik vind het zo’n ontzettend gemiste kans, want er is nog zo verschrikkelijk veel te winnen op dit gebied.”

Onlangs heeft de RUG twee miljoen gekregen voor onderzoek. Dit lijkt slechts een druppel op de gloeiende plaat. “Op het gebied van duurzame logistiek ligt de oplossing deels in het bundelen van goederenstromen, maar nog veel meer in het bundelen van kennis. Duurzaam ondernemen zal pas volwassen worden als het in standaard beleid wordt meegenomen omdat het bijdraagt aan de ondernemingsdoelstellingen. Of die nu cost leadership zijn, operational excellence of customer satisfaction.”

Lean and green

Enkele honderden bedrijven hebben inmiddels een Lean and Green Award verworven met de doelstelling van 20 procent minder CO2. “Tientallen van hen hebben aangetoond dat de doelstelling daadwerkelijk gerealiseerd is en zijn met een 1e Star beloond”, aldus Aart Steenbergen, die de deelnemers aan de discussie graag op dit succesvolle programma wijst en de resultaten. Wel vindt Steenbergen dat de overheid te weinig doet. “Medewerking verlenen aan en financieel steunen van initiatieven om een landelijk dekkend netwerk van LNG tankstations te realiseren bijvoorbeeld. Logistiek dienstverleners en transportbedrijven willen graag duurzaam volwassen worden, maken stappen voorwaarts, maar missen momenteel de financiële ruimte om erg grote stappen te maken. Met een beetje geduld en wat hulp uit Den Haag komen we er, is mijn overtuiging.”

Vervolgvraag

De vervolgvraag op deze discussie luidt volgens Susanne Balm: Hoe krijgen we de verladers zover om voor duurzaam transport te kiezen?

Praat verder op Logistiek Link.

Reactie Connekt

In de oktober editie van Logistiek Magazine is een reactie te lezen van Connekt directeur Nico Anten over de volwassenheid van duurzame logistiek. Wat vind hij? Is duurzame logistiek toch al verder dan de early adopter fase? Mis het niet, neem nu een abonnement.

Logistiek Link

Vind u duurzame logistiek een interessant onderwerp? Volg dan het thema Transport & distributie en de experts en professionals binnen dit thema en blijf op de hoogte van alle nieuwe bijdragen.

Reageer op dit artikel