nieuws

Logistieke Marktplaats van start met 4 oplossingen

Distributie

Logistieke Marktplaats van start met 4 oplossingen

Marktplaats voor Logistieke Innovatie krijgt vorm. De eerste logistieke uitdagingen zijn bekend.

De Verkeersonderneming, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam, wil de files in de regio aanpakken via het pas opgezette platform ‘de marktplaats voor Logistieke Innovaties’. Dit initiatief moet leiden tot innovatieve oplossingen. De eerste ideeën zijn bekend.

Oplossingen

Tijdens de eerste bijeenkomst begin juni werden de eerste vier innovatievragen gepresenteerd. Naast een oplossing om zeecontainers sneller naar de eindlocatie te brengen, venstertijden en een idee om het gebruik van LZV’s te vergroten, werd een oplossing bedacht om de distributie meer naar de rand van de dag te krijgen.  De Verkeersonderneming wil de namen van de bedrijven niet prijsgeven.  De namen en oplossingen staan (achter een gesloten portal) op de site.

Vervolgstap

Nu is het zaak de innovaties uit te werken. Dit moet uitmonden in concrete oplossingen. De Verkeersonderneming ondersteunt de oplossingen met cofinanciering. De ideeën moeten binnen een jaar in de praktijk worden gebracht en moeten leiden tot spitsmijdingen. De oplossing moet ook binnen drie jaar breder toepasbaar zijn.

Reageer op dit artikel