nieuws

Utrecht geeft busbanen vrij voor schone trucks

Distributie

De gemeente Utrecht is afgelopen vrijdag met het bedrijfsleven een pilot gestart waarbij busbanen gebruikt mogen worden door vrachtauto’s. De proef duurt een jaar en is bedoeld om de bevoorrading van bedrijven efficiënter te laten verlopen. Daarnaast wil Utrecht met het vrijgeven van de busbanen het gebruik van milieuvriendelijk goederenvervoer door het bedrijfsleven stimuleren.

Utrecht geeft busbanen vrij voor schone trucks

De ontheffing geldt vooralsnog alleen voor de busbanen langs de Vleutenseweg en de Europalaan. Bedrijven moeten zich bij de gemeente Utrecht aanmelden voor een vergunning.

Efficiëntere benutting bestaande infrastructuur

De proef is onderdeel van het Actieplan Goederenvervoer waarmee de gemeente Utrecht de het goederentransport in de binnenstad efficiënt, schoon, veilig en zuinig wil krijgen. De proef met het vrijgeven van de busbanen voor vrachtverkeer is één van de deelprojecten die moet zorgen voor een efficiëntere benutting van de bestaande infrastructuur in Utrecht.

Sneller overstappen op schone trucks

Daarnaast hoopt de gemeente Utrecht dat door dit project het bedrijfsleven gestimuleerd wordt om (sneller) over te gaan tot de aanschaf van schonere vrachtauto’s. Onder ‘schone vrachtauto’s’ worden trucks bedoeld met dieselmotoren vanaf Euro 4 of vrachtauto’s met een andere brandstof dan diesel, meldt de website Truckenmilieu.nl.

Bundelen van voorraadstromen

Ook wordt tijdens deze proef onderzocht of de bevoorrading van de binnenstad door gebruik van de busbaan efficiënter kan. Dit resultaat wil de gemeente Utrecht gebruiken om het bundelen van voorraadstromen richting de stad nog meer te stimuleren.

Reistijdwinst door gebruik busbaan

Twee jaar geleden heeft overigens in Utrecht al een reistijdmeting met bevoorradingsverkeer op de busbaan plaatsgevonden. Hieruit bleek dat het gebruik van de busbaan reistijdwinst oplevert en meer betrouwbaarheid van de reistijd.

Twintig ontheffingen zijn aangevraagd

Deze uitslag moet volgens Utrecht een stimulans vormen voor vervoerders om schone voertuigen in te zetten. In eerste instantie is dan ook afgesproken dat als proef alleen schone trucks worden toegestaan op de busbanen langs de eerder genoemde Vleutenseweg en de Europalaan. Een groep geïnteresseerde bedrijven heeft voor ongeveer twintig voertuigen een ontheffing aangevraagd om gedurende een jaar deel te nemen.

Effecten medegebruik onderzoeken

Tijdens de proef wil Utrecht ook kijken of de voordelen voor de vervoerders groot genoeg zijn om meer schone voertuigen in te zetten. Ook moet, voordat er een definitief besluit valt over structureel medegebruik van de busbanen, meer inzicht worden verkregen in de overall effecten als het medegebruik toeneemt, zowel voor het busverkeer als voor het bevoorradingsverkeer zelf.

Reageer op dit artikel